Kök

Vattenbrist fortsatt stort problem

SGU går ut i pressmeddelande och varnar för vattenbrist på stora håll i landet.

Områden där risken för vattenbrist i vår och sommar är hög. Har du egen brunn och tidigare har haft problem med vattenbrist, bör du du vara extra observant på förändringar.

Områden där risken för vattenbrist i vår och sommar är hög. Har du egen brunn och tidigare har haft problem med vattenbrist, bör du du vara extra observant på förändringar. Grafik: SGU.

I början av februari började rapporter komma in om att det fanns en stor risk för vattenbrist över hela landet i vår och sommar. Nu går Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ut med ett pressmeddelande där man officiellt varnar för en vattenkris. Orsaken är otillräcklig nederbörd i kombination med tunt snötäcke, vilket bäddar för fortsatt låg grundvattennivå.

– Eftersom snötäcket i stora delar av landet är tunt så kan vi i dagsläget inte vänta oss någon omfattande påfyllning av grundvatten genom vårens snösmältning. En normal nederbörd under våren kommer inte heller räcka, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.

Man väljer därför att varna i förebyggande syfta och säger att personer som har enskild brunn och befinner sig i de regioner som väntas drabbas bör vara försiktiga med vattenförbrukningen. Speciellt de som hade problem redan förra sommaren.

- Det är lika allvarligt som förra året då det krävdes särskilda åtgärder för att rädda vattenförsörjningen på flera platser, säger Bo Thunholm.

Endast en mycket regnig vår skulle, enligt SGU, i dagsläget förändra situationen till det positiva.