Husägare får rätt mot bank efter att ha löst lån i förtid

JAK Medlemsbank får bakläxa av ARN då de försökt ta ut låneavgift när huslån löstes i förtid.

En husägare i Älmeboda har vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden efter att denna löst ett huslån i förtid och fått en räkning på 37 850 kronor från banken. Enligt banken har husägaren påminnelseavgifter som ska betalas, samt en låneavgift för hela den avtalade perioden trots att lånet löstes i förtid.

Husägaren menar på att banken inte har rätt att kräva dessa pengar.

- Ingen annan bank tar ut ränta när ett huslån löses i förtid. Det är JAK Medlemsbanks fel att det tillkommit påminnelseavgifter. Det blev problem med betalningarna i samband med att lånet lades om. Det kom då inbetalningskort både månadsvis och kvartalsvis, skriver husägaren.

Banken har enligt lag rätt att ta ut ränteskillnadsersättning om räntan är bunden och lånet löses i förtid, men eftersom JAK Medlemsbank kommunicerar att det inte är tal om ränta utan om en låneavgift så faller den punkten.

- JAK Medlemsbank har i sitt svar till nämnden förklarat att banken inte tar ut någon ränta på sina lån, utan att det istället är fråga om en ”låneavgift”. Det kan dock konstateras att en sådan avgift utgör en kostnad för krediten. Enligt ordalydelsen i 24 § konsumentkreditlagen omfattas inte sådana avgifter av den rätt som kreditgivaren undantagsvis kan ha när det gäller att ta ut ersättning för en kredit som löses i förtid. Inte heller finns det någon annan grund för JAK Medlemsbank att ta ut en sådan avgift, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

De rekommenderar banken att betala 37 850 kronor till husägaren.