Fritidshuset Torö vinner priset Ung Svensk Arkitektur

Fritidshus i Nynäshamn prisas som en tidlös hyllning till svensk arkitektur.

Torö fritidshus.

Torö fritidshus. Foto: Malin Valušková Najib och Isak Berglund Mattsson Mårn.

Fritidshuset Torö har byggts om och byggts till, ett projekt ritat av arkitektkontoret AT-HH. Med detta vinner de priset Ung Svensk Arkitektur. Priset lyfter fram unga svenska arkitekters verk - arkitekter som med små medel skapar betydelsefull arktitektur.

Torö fritidshus är en omarbetad version av ett kataloghus från 1970-talet, som arkitekterna Malin Heyman och James Hamilton på AT-HH har förvandlat till en modern variant där man samtidigt hedrar byggnadens ursprungliga struktur och charm. Arkitekterna har lyft fram originalkonstruktionen, men också integrerat nutida tillägg. De har även i stor utsträckning använt återbrukade material.

– Det behövs inte en enorm budget eller ideala förutsättningar för att få till bra arkitektur. Vinnaren AT-HH har jobbat med välfunna idéer, en känsla för värdet av det befintliga och fått svängrum för att experimentera, säger Björn Ehrlemark, chefredaktör för tidskriften Arkitektur.

Juryn hyllar arkitekternas förmåga att förmedla en kärleksfull inställning till en ofta förbisedd del av svensk arkitektur, och betonade hur projektet lyckas kombinera kvaliteter från det förflutna med samtida innovationer utan att förlora sin essens.

Bakom priset står tidningen Arkitektur. Utmärkelsen delas ut vartannat år till arkitekter under 40 år.