Energi, El & Teknik

Vindkraftparker värmer upp marken de står på

Ny forskning i USA visar att vindkraftverk värmer upp marken de står på och effekten är bestående eftersom någon nedkylning aldrig sker.

Vindkraftparker värmer upp marken de står på

Forskare har studerat fyra av USA:s största vindkraftparker för att bättre förstå sig på effekterna som en sådan park har. Det forskarna fann var att marken i området som vindkraftverken står på värms upp mer än marken runtomkring som saknar vindkraftverk, totalt cirka 0,72 grader mer över en tioårsperiod enligt Nyteknik.se.

Forskarna tror att uppvärmningen beror på att vindkraftverken drar ner varm luft från hög höjd och att detta värmer upp marken under natten. Dock hade de förväntat sig en nedkylning under dagen men någon sådan skedde aldrig, istället skedde en svag uppvärmning eller ingen temperaturskillnad alls.

Nu vill de ta forskningen vidare för att se hur det ser ut i andra länder med annat klimat. De menar att det är viktigt att förstå vindkraftverkens effekt på omgivningen eftersom de är en del i lösningen på klimatförändringarna.