El & Teknik

USB-laddaren hemma kan vara en riskprodukt

En stor granskning av USB-laddare slutade med många säljförbud och konstateranden om allvarliga brister.

Några av laddarna.

Några av laddarna. Foto: Elsäkerhetsverket.

Var fjärde USB-laddare visade sig vara direkt farlig när Elsäkerhetsverket undersökte 60 modeller som fanns tillgängliga på marknaden. Myndigheten får ofta in anmälningar som rör just den här produktgruppen, vilket föranledde undersökningen. Och efter den stora granskningen konstaterar de nu att 23 procent har så pass allvarliga tekniska brister att det finns risk för direkt livsfara vid normal användning. 

– Vår granskning visar ett svartvitt resultat. Antingen är laddarna ok eller mycket bristfälliga, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och fortsätter: 

– Att en laddare av tio endast har lacken på ledarna som isolation mellan farlig nätspänning och USB-utgången är anmärkningsvärt. Här är det inte längre en risk, det är bara en fråga om tid tills det blir överslag och laddaren blir strömförande, om den är inkopplad i uttaget.

Utav de 60 testade laddarna var det 35 procent som fick säljstopp, men endast 5 procent uppfyllde samtliga krav utan anmärkning.

För att säkerställa att din laddare är godkänd bör du se till att den du väljer är CE-märkt. Det finns också en rad andra råd. Så här säger Elsäkerhetsverket:

  • Privatimportera inte elektriska produkter.
  • Köp endast CE-märkta produkter.
  • Köp endast produkter där det klart framgår vem som är tillverkare (och importör i de fall tillverkaren är utanför EU/EES).
  • Undvik produkter som säljs utan korrekt förpackning.
  • Använd laddaren när du har uppsikt, inte när du sover.
  • Kassera en laddare som blir så het att den blir svår att hålla i, eller som inte förmår ladda

Hela rapporten: Elsäkerhetsverket test av USB-laddare (PDF)