Juridik, El & Teknik

Fall om tv-avgift går upp i kammarrätten

Sedan en tid tillbaka har Radiotjänst börjat ta ut tv-avgift även från datoranvändare med internetuppkoppling, vilket har gjort att många i sin tur valt att anmäla Radiotjänst. Hittills har de 101 fall som prövats i förvaltningsrätten i Luleå lett till att personen i fråga dömts vara skyldig att betala tv-avgift, detta oavsett om datorn inhandlats med tv-tittande i åtanke. Men nu väljer kammarrätten i Sundsvall att pröva ett av de fem fall som överklagats. 

Det är Nicklas Nygren i Lund som får sitt fall prövat och tanken är att domen sedan ska fungera som ett prejudikat.

– Det här är en principiellt intressant fråga och vi menar att det behövs ledning för domstolarna i framtiden. Jag tror att förvaltningsrätten i Luleå vill veta om vi håller med dem eller inte. Det fall vi har valt ut är typiskt för alla dem som överklagat tidigare beslut om att de ska betala tv-avgift, säger kammarrättslagman Annika Sandström till Dn.se.

Nicklas Nygren menar att han inte borde tvingas att betala tv-avgift eftersom datorn inhandlats av helt andra skäl och eftersom det inte medföljde programvara för att ta del av internetbaserade tv-sändningar, han anser därför att datorn inte är avsedd att ta emot tv. Förvaltningsrätten dömde dock i Radiotjänsts favör, med följande kommentar:

"Varken innehavarens subjektiva avsikt med införskaffandet av utrustningen, om denna verkligen används för att se tv-program, eller om det till och med saknas någon viss del till utrustningen som behövs för att kunna ta del av tv-programmen har betydelse för avgiftsskyldigheten."

När kammarrätten är klara med fallet finns det fortfarande möjlighet för de inblandade att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen.