Ekonomi

Prognos: Färre nybyggda hus i år

Branschorganisation spår att nyproduktionen av hus kommer att minska 2018.

Det byggs troligen färre småhus än väntat i år.

Det byggs troligen färre småhus än väntat i år. Foto: Elina Blom Westergren.

Prognosen för antalet nybyggda småhus i år sänks. Den låg tidigare på 13 500 nyproduktioner, men sjunker till 12 500. Orsaken uppges bland annat vara det skärpta amorteringskravet.

- Orsaken till en sänkt prognos beror på skärpta finansiella krav för bostadsköpare som begränsar möjligheten för många att bygga och bo i eget hus. Nyproduktionen måste alltid gynnas för att skapa en fungerande bostadsmarknad. Men även brist på detaljplanerad mark för småhus och trögheter i bygglovsadministrationen har bidragit till en dämpad prognos, säger David Johnsson, vd för branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

De anser att amorteringskravet är den största bromsklossen för småhusbranschen just nu.

- Finansinspektionens skärpta krav på amortering utgör ett uppenbart hot mot nyproduktionen och sänkningen av prognosen tillskriver vi de skärpta finansiella förutsättningarna. Ingen vill se att byggandet äventyras när det finns efterfrågan, säger David Johnsson.

Det skärpta amorteringskravet införs för att dämpa hushållens skuldsättning och därmed minska riskerna i svensk ekonomi. Finansinspektionen har tidigare bemött kritiken mot hur amorteringskravet slår mot nyproduktionen generellt, således inte bara småhus, så här:

– Det finns många faktorer som påverkar när hushållen blir mer riskaverta och tänker efter en gång till. Då blir man försiktigare med nyproduktion. Prisnedgången kommer få en viss effekt på byggnation av nyproduktion, men byggarna kommer också försöka anpassa sig, säger Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, till SVD.