Ekonomi

Minskat byggande men bestående behov

Boverket konstaterar minskat byggande men fortsatt stort behov av nya bostäder.

Byggtakten minskar på flera håll i landet, men Boverket påpekar idag i ett pressmeddelande att behovet av bostäder fortfarande är stort.

– Det finns fortfarande ett stort behov av bostäder, till exempel för äldre och unga som efterfrågar bostäder till skäliga priser. Bostäder är viktiga för tillväxt, arbetsmarknad och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Byggbehovsprognosen från myndigheten visar att det behövs 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025. Det är samma siffra som man slog fast förra året, och den har därmed inte minskat. Orsaken uppges vara hög befolkningstillväxt och ett långvarigt eftersatt byggande.

– Vi behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping eller ett knappt Uppsala på kort sikt. 90 000 bostäder kan behöva byggas varje år fram till 2020 för att täcka behovet, för att sen avta till 50 000 per år fram till 2025. Konsekvensen blir annars att vi får dras med underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker.

I enkäten där Boverket frågat Sveriges alla kommuner hur deras bostadsbehov ser ut på tre års sikt svarar 97 procent att det är brist.

Samtidigt minskar alltså byggandet från 69 000 påbörjade bostäder i fjol till 56 000 i år.

Det återstår att se hur det politiska landskapet blir efter valet och vad partierna fattar för beslut för bostadsmarknaden framgent.