Ekonomi

Många byggkonkurser trots het marknad

Konkurserna inom bygg fortsätter att öka kraftigt trots att det byggs mer än på många år.

I juli ökar de svenska företagskonkurserna med + 3 % och totalt har konkurserna hittills i år ökat med + 6 %.

I juli ökar de svenska företagskonkurserna med + 3 % och totalt har konkurserna hittills i år ökat med + 6 %. Foto: UC

Juli månad visade på en uppgång i antalet företagskonkurser inom byggindustrin - precis som vi sett tidigare månader i år. I juli ökade konkurserna med hela 22 procent, medan snittet för alla branscher sammantaget var 3 procent.

Att konkurserna ökar trots att byggmarknaden är överhettad just nu har tidigare sagts bero på att de små företagen som verkar på lokal nivå drabbats hårt av försämringen av ROT-avdraget. Detta går hand i hand med de rapporter som Skatteverket redovisar avseende antalet ROT-utbetalningar i år jämfört med tidigare år.

På länsnivå ses dock inga indikationer på några större förändringar när det gäller alla branscher som helhet.

- UCs statistik visar att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län. För juli månad ser UC den största förändringen i Hallands län, som ökar sina företagskonkurser med 150 procent. Det län där företagskonkurserna minskar mest är Norrbottens län som redovisar en minskning på 50 procent för juli månad, jämfört med samma period förra året, skriver analysföretaget UC i ett pressmeddelande.