Juridik, Ekonomi

Lurades att köpa förfallet hus - nu går han till domstol

Egyptiskt företag lurar på folk förfallna hus för miljontals kronor med löfte om uppehållstillstånd. Nu polisanmäler en köpare säljaren.

Lurades att köpa förfallet hus - nu går han till domstol

I höstas belyste Uppdrag Granskning hur människor i Egypten luras att köpa förfallna hus i Sverige som en genväg för att få uppehållstillstånd. En av de drabbade polisanmäler nu säljaren för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. 

Köpebreven som registrerats hos Lantmäteriet uppges vara förfalskad, och den överlåtelsebesiktning som skulle ha ingått i köpesumman fanns inte. 

Köparen kräver också, via en juristbyrå i Malmö, att Hylte kommun ska köpa tillbaka en av fastigheterna. Kommunen hävdar å andra sidan att de inte har något ansvar eftersom de aldrig varit inblandade i affären. 

– Den generella ståndpunkten är att kommunen inte går in och köper förfallna fastigheter, säger byggnadsinspektör Tony Ortenlöf till Hallandsposten.

Värdet för respektive fastighet uppges vara cirka 100 000 kronor, men den lurade mannen ska ha betalat 3 miljoner kronor. På tomten står ett nedgånget eternithus och en fallfärdig, rödmålad bod.

Mannen är bara en av flera som råkat ut för den här typen av lurendrejeri. Historien är en följetång som pågått i över ett års tid. Företaget som ofta nämns i sammanhanget är Swedish Connections, med säte i Kairo.

I spetsen för företaget hittar vi vd Kadry El Naggar. Han annonserar ut svenska fastigheter i de egyptiska dagstidningarna, och övertalar sedan potentiella kunder att de får en genväg till svenskt uppehållstillstånd. Allt de behöver göra är att registrera ett företag i Sverige och köpa huset. Huset visar sig sedan vara förfallet och värdet är inte på långa vägar det som personerna fått betala. Snart inser de också att det inte heller är en genväg till uppehållstillstånd.

Även kommunerna får problem på grund av situationen. Husen som redan är nedgånga, fortsätter stå och förfalla. Tomterna är ofta så kallade skräptomter. Så länge ingen tar ansvar utgör fastigheterna både en fara för allmänheten och en förfulning av områdena de befinner sig i.

Kadry El Naggar anser att detta inte är hans problem. Han menar på att han inte har att göra med hur de som köper fastigheterna sedan sköter dem.