Ekonomi

Inbrott - en svårknäckt nöt för polisen

Få inbrott leder till att någon döms, och det ser inte ut att bli bättre.

Få vardagsbrott, där bland annat inbrott, skadegörelse och misshandel ingår, klaras upp. Just inbrott står för en stor del av de olösta brotten. När försäkringsbolaget IF granskar Brottsförebyggande Rådets statistik för fjolåret kan de se att endast 3 procent av alla tiotusentals anmälda inbrott klaras upp.

– Vi väntar på en positiv trendväxling som aldrig tycks komma. När det gäller vardagsbrotten har rättsväsendet haft hård press på sig under flera års tid nu. Det gör det extra beklämmande att utvecklingen går åt helt fel håll, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Av 42 328 anmälda inbrott 2014 klarades endast 1 212 stycken upp. Det är ungefär samma siffror som 2013.