Ekonomi

Idag börjar amorteringskravet gälla

Från och med idag måste de som tar bolån på mer än halva husets värde amortera.

Nya bolån efter 1 juni omfattas av amorteringskravet.

Nya bolån efter 1 juni omfattas av amorteringskravet. Bild: Marlén Eskilsson

Större delen av bankerna har redan anpassat sina regler utifrån det nya amorteringskravet, men idag börjar det officiellt att gälla. Det innebär att alla som tar ett bolån som är större än 50 procent av husets värde måste amortera ned det utifrån en viss given miniminivå.

Reglerna säger att bolån med en skuld som uppgår till mer än 50 procent av husets värde ska amorteras ned med minst 1 procent om året, och att bolån med en skuld som uppgår till mer än 70 procent av husets värde ska amorteras ned med minst 2 procent om året. Dock finns det vissa undantag, exempelvis kan du få pausa amorteringen om du blir sjuk och inte kan jobba.

Amorteringskravet gäller nya bolån, samt gamla bolån där hushållet tar ett tilläggslån, exempelvis för en större renovering. Det går också att ta ett tilläggslån och lägga det som en separat amortering och det ska då amorteras bort på tio år. Vid nyproduktion har bankerna möjlighet att ge undantag från amorteringskravet de första fem åren.

Målet med amorteringskravet är att bromsa hushållens skuldutveckling, men det kan komma att införas fler verktyg för att uppnå det här målet. Senaste rapporten från Finansinspektionen släpptes i slutet av maj och visar att skulderna fortsätter att utvecklas åt fel håll.

– Jag kommer att bjuda in verkställande direktörerna för de åtta största bankerna för att följa upp bolånerapporten och diskutera bankernas syn på de senaste årens kraftiga skuldökning. Nu är ett bra läge att öka motståndskraften och jag utgår från att bankerna delar vår syn på att vi behöver bromsa hushållens skuldutveckling, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.