Ekonomi

"Gabionmur passar inte i husområde"

Byggnadsnämnd anser att gabionmurar inte hör hemma i villaområden.

Exempel på hur en gabion kan se ut.

Exempel på hur en gabion kan se ut. Foto: Creative Commons.

Byggnadsnämnden i Fullerö, norr om Uppsala, har beslutat att inte bevilja bygglov i efterhand för en 160 meter lång gabionmur - metallkonstruktion fylld med sprängsten - som uppförts som stödmur vid ett blivande husområde. Enligt byggnadsnämnden passar inte gabionmurar in i husområden.

De skriver i sitt beslut att gabionmur inte uppfyller plan- och bygglagens krav på på god form-, färg- och materialverkan. Att den främst passar som bullerskydd och som stöd vid vägbankar, men att den inte hör hemma i ett villaområde.

Nu riskerar fastighetsägaren vite på 100 000 kronor om muren inte rivs inom 2 månader. Beslutet har dock överklagats.

Källa: Unt.se

Vad tycker du? Passar gabionmurar in som mur vid hus?