Ekonomi

Får betala för hantverkarens misstag

Byggfirma vill ha betalt för reparation av skador orsakade av deras hantverkare.

Färg och roller.

Färg och roller. Foto: Creative Commons.

Ett stort byggföretag i Malmö har anmälts till Allmänna Reklamationsnämnden av en husägare de har krävt på betalning för målningsjobb vars syfte var att åtgärda skador som företaget själva åsamkat. Skadorna uppstod efter att byggföretaget skulle montera ett kök. En tunn vägg påverkades negativt och tapeten i rummet på andra sidan fick sprickor. 

Hantverkare på plats lovade, enligt anmälaren, att man skulle åtgärda felen. En målare kom också dit och fullföljde löftet. Men när husägaren skulle betala för köksmontaget var kostnaderna för målaren med på fakturan. 

Efter försök att komma överens med byggföretaget sänktes kostnaden för målaren. Men husägaren var missnöjd då den anser att byggföretaget ska stå för hela kostnaden.

Det återstår att se vilken bedömning Allmänna Reklamationsnämnden gör. Beslutet tar vanligen ett par månader.

Källa: https://24malmo.se/oense-om-betalning-kund-anmaler-stort-byggforetag_5f47e3f5