Ekonomi

Dags att mäta radon - oktober 2013

Var rädd om din hälsa och håll koll på radonvärdet i huset.

Nu är säsongen inne för att mäta radon igen - känner du dig osäker på radonhalten i hemmet är det nämligen mellan 1 oktober-30 april som du får mest korrekt mätresultat. Mätperioden bör vara minst två månader. Om värdet överstiger 200 Bq/m3 kan du inom en femårsperiod få bidrag för att åtgärda detta, förutsatt att du inte redan påbörjat åtgärderna när du söker bidraget.

Forskning visar att det årligen insjuknar 500 personer i lungcancer till följd av hög radonhalt i luften. Eftersom du varken kan se eller lukta dig till gasen är det därför en god idé att någon gång utföra en mätning i huset. Du bör även överväga en mätning om det var mer än tio år sedan du gjorde en senast.

– Risken att få lungcancer ökar om man andas in den radioaktiva gasen radon. Även om risken är betydligt större för de som röker eller har rökt, rekommenderar vi alla fastighetsägare att mäta radonhalten i inomhusluften, säger Kirlna Skeppström som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer säger att du bör överväga att mäta radon om:

  • om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen
  • efter en husrenovering, eftersom små sprickor då kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken
  • om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.