Rekordhögt radonvärde efter att jag ökat ventilationen

5k läst  30 svar

 1. N
  Medlem Nivå 3
  Mätte radonhalten för några år sedan och fick i vintras en påminnelse om att jag måst göra en ny mätning.
  Bor ensam i en villa på 113 kvadratmeter och lika stor källare. har därför haft sparsam ventilation bara genom toaletterna.
  Värdet på den tidigare mätningen var på ca 500 - 700Bq/m2
  Har sedan dess satt in solcellsdrivna fläktar i källaren och har både självdrags ventilation och en eldriven fläkt i både badrum och vc. Dessutom blir det självdrag genom den öppna spisen.
  Mätvärdet för årets mätning blev 1850 Bq/m2 och 1030 Bq/m2 vilket ger årsmedelsvärde på 1040 Bq/ m2. Med tanke på att jag ökat ventilationen borde värdet ha blivit betydligt lägre.
  Huset är byggt i trä "Modulhus" och källaren har väggar i hålsten och bottenplattan är gjuten i betong. Har dessutom tidigare bytt ut alla inner väggar av blåbetong? mot Trä och gipsskivor. Blev ca 3 m3 blåbetong mindre i källaren.
  Har under vintern renoverat tvättstugan i källaren och använt vinkelslip och hammare för att ta ner putsen på väggen.
  Funderar på om det kan ha funnits radon i putsen och i betonghålstenen från 1966. Eller kan det vara så att den kraftiga ventilationen drar upp radon från fyllningen under huset som består av krossad sten. Finns även möjlighet att radon kommit in via röret där fjärrvärmerören kommer in i huset.
  Finns det något instrument jag kan låna hos kommunen eller hos något företag så jag kan göra en noggrannare mätning. Två av källarrummen har jag tidigare knackat ner putsen och lagt på ett cm tjockt lager ny puts. Eftersom jag har klätt väggarna i källaren med fuktsäkra altanmatta har jag inte målar väggarna. Golven i källaren har jag målat över med tre lager betongfärg och sprickorna har jag tätat. Funderat på om jag ska måla över källarväggarna med någon typ av specialfärg. Dränerade om huset för ca 15 år sedan med platonmatta och markisoleringsskivor på utsidan så det borde inte bli några fuktproblem.
  Någon som har en förklaring till den ökade radonhalten och om jag bara ska göra en ny mätning nästa vinter.
   
 2. N
  Medlem Nivå 3
  Monterade du några tilluftsventiler i källaren eller någon annanstans i samband med att du monterade feånluftsfläktar?
  Om inte så ökar du ju undertryck i huset och luft sugs in på alla ställen där det inte är helt tätt vilket även kan innebära genom källargolvet vilket då i sin tur kan ta med sig markradon in.
   
 3. N
  Medlem Nivå 3
  Ja när jag monterade in fläktarna i badrummen så monterade jag in solcellsdrivna fläktar i källaren så jag borde få in flera kubikmeter luft genom källarenäven under vintern då den snurrade på br under dagen men stannade på natten. Jag har två sådana i källaren som blåser in luft till biografen och hobbyrummet.
  https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/solcellsdriven-vaggflakt-2000040623

  Aktiv friskluftsventilation helt utan driftskostnader. Enkel att installera. Kapacitet vid fullt solljus på 20 m³/h. Integrerad solpanel (ger 9-18 V). Spjäll med skjutreglage och dragsnöre för steglös justering av luftflödet. Med partikelfilter (G3). Flödesriktningen kan ändras genom att vända på fläkten. Ut- och invändiga kåpor av ABS-plast. Med stormskydd. Teleskoprör, PVC: 250-420 mm, Ø103 mm. Skruv och plugg för installation medföljer.
  Eftersom radondosan var placerad ca 1 meter från friskluft inblåset och den andra dosan var placerad i badrummet blev jag förvånad över att jag fick så höga värden. Funderar på om mätdosorna blivit utsatta för radon hos företaget eller under postgången.
   
 4. 0
  Medlem Nivå 1
 5. Darling McFluff
  Trädgårdsfixare · Nivå 8
  Du säger att du installerat ventilation, har du mätt luftflödena?
   
 6. Johannes Carlsson
  Allvetare · Nivå 15
  Ventilationen behöver vara "rätt" dvs så du får flöde genom hela utrymmet, extra tilluft för nära utsug kan göra att du inte får sug från friskluftsventil längre bort.

  Det kan också vara så att din renovering skapat hål eller ökat genomsläppligheten i väggen. Kanske var den tidigare målad med spärrfärg?
   
 7. Oldboy
  Medlem · Nivå 13
  Är det verifierat att ytterväggarna består av betonghålsten och inte blåbetong?

  Det låter lite bakvänt att använda dels blandade mtrl i källaren, och dels det med sämst isoleringsvärde i ytterväggarna...

  Annars kanske allt rivningsarbete skapat en massa damm som satt sig på alla möjliga och omöjliga ställen?

  Morsan och farsan har ett hus som är byggt med blåbetong i hela källaren. De satte in FTX-ventilation med all tilluft på ovanvåningen, och utsug i källaren samt badrum och kök uppe. Så luften rör sig uppifrån och ner genom den öppna trappan till källaren där det är undertryck av all frånluft. Det halverade radonvärdena, som iofs inte var så höga, kanske från 400 till 200 Bq (om jag kommer ihåg rätt). Källaren är helt enl originalspec från hustillverkaren, dvs inga spärrfärger eller ngt likn.
   
  • Laddar…
 8. N
  Medlem Nivå 3
  Problem 1. Jag knackade ner gammal puts från väggarna och jämnade till utan med en vinkelslip vilket orsakade massor med damm som spreds över hela huset. Funderar på om putsen eller betongen i betonghålstenen innehåller radon. Dammet som jag åstadkom under de två månader som jag använde för att renoverade tvättstugan låg kvar hela tiden på källarens golv.
  Det verkar inte vara blåbetong i ytterväggarna bara i väggarna mellan rummen i källaren, de väggar som jag tidigare tagit bort.

  Problem 2. De solcellsdrivna fläktarna i källarna går bara när det är ljust ute och resulterar i ett övertryck i huset. När det blir mörkt och fläktarna stannar blir det undertryck i huset. Eftersom jag Har ca 23 - 28 grader i badrummet och i toaletten blir det skapligt självdrag genom ventilationen. När jag tänder lyset i toaletten eller tar en dusch startar fläkten och går i upp till 30 minuter. Har två uttag i taket en förmotordriven fläkt och en för självdrag.
  I alla rum i huset har jag Danefors termostater som drar upp värmen på morgonen och kvällen till 23 grader och under övrig tid då man ska vara på jobbet eller sova sjunker temperaturen till ca 17 grader. Det här borde öka självdraget genom toan och badrummet som alltid håller samma temperatur.
  Problem 3. I källargolvet har jag en plåtlucka så att jag kommer åt att rensa avloppsröret. Avloppsröret ligger på en bädd av krossad sten. Funderar på om stenkrossen kommer från ett stenbrott där det finns radon i stenen. Eftersom jag har övertryck i huset under dagen och undertryck under natten funderar jag på om all friskluft till huset sugs in genom denna lucka. När jag dränerade huset monterade jag platonmatta runt huset vilket innebär att det inte är några problem för luften att komma in under huset. Funderar på om jag ska förse luckan med tätningslister och skruva fast den i metallramen.
  Enligt kommunens kartor ska det inte finnas någon markradon under mitt hus eftersom marken bara består av lera.

  Funderar på om problemet kan vara att jag har både över tryck dagtid och undertryck nattetid och om lösningen kan vara att jag byter ut den solcells drivna fläkten mot en eldriven fläkt som går 24 timmar om dygnet så att det alltid blir ett övertryck i huset. Har letat efter en lämplig fläkt till källaren. Gissar att en badrumsfläkt ger överdrivet mycket kall luft vilket driver upp uppvärmnings kostnaden. Någon som har tips på lämplig fläkt kanske med en sensor som känner när det blir undertryck i huset och då startar fläkten så att jag kan behålla den solcellsdrivna fläkten.
  Att jag placerade mätpuckarna nära fläkte i källaren och under fläkten i badrummet berodde på att jag misstänkte att kombinationen av över och undertrycket kunde orsaka att jag skulle få ett högt värde på radon.
   
 9. N
  Medlem Nivå 3
  Kan det höga värdet bero på att fläkten blåst på radon puckarna och att värdet skulle ha blivit betydligt lägre om mätningen gjordes där luften stod stilla.
  1850 fick jag i dosan som jag hängde ca en meter under badrumsfläkten som suger ut luft.
  1030 fick jag i dosan som hängde uppe vid taket en meter från den solcellsdrivna fläkten som blåser in frisk luft.
  Verkar inte finnas en enda människa som kan förklara hur puckarnas placering kan påverka mätvärdet och om ökad luftcirkulation runt mätpucken ger ett mycket högre värde och stillastående luft ger ett lägre värde?
   
 10. M
  Medlem · Nivå 6
  Om man inte mäter kan man bara gissa hur luften rör sig i huset. Jag förstår att ingen kan säga hur det påverkat mätningen.

  Är det bostadsutrymme i källaren eller bara rum som man vistas tillfälligt i?
  Jag skulle placerat mätpunkterna där jag vistas mest.
   
  • Laddar…
 11. Fulkemisten
  Husägare · Nivå 10
  Gjorde en mätning för några år sedan, kollade instruktionen nu.

  Placering av dosorna:
  • i sovrum och i vardagsrum
  • på varje våningsplan med boutrymme (minst en detektor på varje plan)
  • i källare och gillestuga (i de fall då dessa rum används som boutrymme)
  • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
  • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
  • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • minst 0,5 m från frånluftsdon
  • ej i våtutrymme
  Låter som att det kan finnas viss felkälla i hur du placerat dosorna. Dock tror jag på vad andra misstänker att du har gjort förändringar i byggnaden som på något vis har ökat mängden radon. Kan det vara ett alternativ att installera FTX-ventilation i byggnaden och radonssug under plattan?
   
  • Laddar…
 12. D
  Medlem Nivå 1
  Du säger att fläktarna i källaren blåser in luft? Hur nära marken sitter dessa, kan vara så att du har en hel del marknaden och tar du då in luft som är för nära marken trycker du även in radon i huset?
   
  • Laddar…
 13. L
  Medlem Nivå 1
 14. S
  Medlem Nivå 1
  I stort sett omöjligt att jämföra mätningarna när förhållandena är så olika.
   
  • Laddar…
 15. S
  Medlem Nivå 1
  Och det är så många parametrar som varierar/ändrat sig.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: