Ekonomi

"Bestämmelserna om byggnadshöjd är för oklara"

Det ska bli enklare att tolka och förstå lagen kring byggnaders höjd, i alla fall om Boverket får som de vill.

"Bestämmelserna om byggnadshöjd är för oklara"

Boverket vill ändra i bestämmelserna gällande byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Dels vill de definiera begreppen tydligare eftersom de idag tolkas lite olika i olika instanser. Dels önskar myndigheten att byggnadsnämnder ska få tillåta byggnadsdelar ovanför takplanet av arkitektoniska skäl - sedan 1987 när lagstiftningen blev striktare har detta inte varit möjligt.

För att tydliggöra problemen med bestämmelserna har de gjort en serie som du hittar här.