Ekonomi

Fortsatt många överklagade detaljplaner

Var fjärde detaljplan överklagas men få upphävs.

I fjol antog 1 500 detaljplaner i Sverige, vilket är ungefär lika många som det varit årligen de sista fyra åren. Detta visar statistik från Boverket.

Var fjärde detaljplan överklagas sedan, men endast ett fåtal upphävs. Den vanligaste orsaken till upphävande är formella grunder.

- Det kan handla om fel som gjorts under planprocessen, men även att de bestämmelser som använts i planen saknar lagstöd eller är otydliga. Det andra vanligaste skälet är att planen innebär att strandskydd upphävs i strid med miljöbalken. Detta kan tolkas som att reglerna om strandskydd fortfarande är svåra att tillämpa för kommunerna, men är sannolikt också en konsekvens av att exploateringen kryper närmare vattendragen i Sverige, skriver Boverket.

Statistiken visar även att 90 procent av alla ärenden 2018 avsåg bygglov.