Ekonomi

Då byggdes husen i Sverige - kommun för kommun

I Sverige finns det mer än 2 miljoner småhus för permanentboende. Drygt 400 000 av dem är byggda före 1930. Rekordåren 1971-1980 byggdes hela 427 644 hus.

Ett hus på Öland.

Ett hus på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

De första villaområdena började byggas redan på 1890-talet, då kallade man dem kolonier. Det allra första var Djursholm utanför Stockholm. Efter sekelskiftet 1900 gick utvecklingen snabbt. På privata initiativ byggdes stora villor för de bäst bemedlade och småvillor för arbetare och lägre tjänstemän.

På 1910-talet lanserade man begreppet trädgårdsstad, då nya villaförstäder planerades och byggdes för arbetare som sedan ofta inte hade råd att bo i dem. Det gjorde istället tjänstemännen. Egnahemsrörelsen hade lanserats i ett försök att hejda emigrationen till USA. Från 1908 blev det möjligt att använda förmånliga egnahemslån för att bygga små arbetarvillor i städerna. 1920-1960 skapades många karaktäristiska egnahemsområden runt om i Sverige.

Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen akut i Sverige. Allt sedan andra världskriget hade Sverige en stark ekonomisk utveckling och hög tillväxt, som varade ända fram till oljekrisen 1973-1974. Varje år mellan 1965 och 1974 beslutade riksdagen om att lån till runt 100 000 nya bostäder skulle beviljas, i det sk miljonprogrammet. Det decennium då det byggdes allra flest hus var 1970-talet.

Nedan ser du när de svenska husen byggdes per decennium, med start 1930-talet.

Byggnadsår svenska hus för permanentboende, totalt

Byggnadsår

Antal

−1930

412 908

1931-1940

140 763

1941-1950

137 469

1951-1960

164 064

1961-1970

289 420

1971-1980

427 644

1981-1990

213 660

1991-2000

98 523

2001-2010

113 528

2011-

45 287

Uppgift saknas

10 399

Totalt

2 053 665

Byggnadsår svenska hus för permanentboende – lista kommun för kommun

Se när husen är byggda i din kommun.

Byggnadsår för småhusen per kommun, A-F 
Byggnadsår för småhusen per kommun, G-K
Byggnadsår för småhusen per kommun, L-O
Byggnadsår för småhusen per kommun, P-T
Byggnadsår för småhusen per kommun, U-Ö

Antal fritidshus per kommun

I Sverige finns det 576 806 fritidshus. Flest fritidshus finns i kommunerna Norrtälje, Värmdö och Gotland. Se i listan hur de fördelar sig per alla landets kommuner.

Antal fritidshus i Sverige, per kommun