Ekonomi

7 av 10 avstår renovering om ROT-avdraget sänks

Ett sänkt ROT-avdrag skulle ge negativa konsekvenser för hantverkarna, enligt en nyligen genomförd undersökning.

7 av 10 avstår renovering om ROT-avdraget sänks

Skulle ROT-avdraget sänkas från nuvarande 50 procent till föreslagna 30 procent kommer 7 av 10 hushåll att helt, eller delvis, avstå renovering. Bland låginkomsttagare skulle hela 69 procent avstå helt, medan samma siffra bland höginkomsttagare är 52 procent.

Det är undersökningsföretaget Demoskop som, på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige, genomfört undersökningen. Måleriföretagen i Sverige ville ta reda på hur en eventuell sänkning kan komma att drabba deras medlemsföretag.

- Trots att regeringens förslag inte går ut på att slopa ROT-avdraget helt innebär begränsade avdragsmöjligheter stora konsekvenser för byggbranschen och samhället i stort. Att förslaget kommer att slå hårt mot sysselsättningen för de hantverksföretag som agerar inom privatmarknaden är helt uppenbart men vi ser också en överhängande risk att många svenskar kan komma att köpa tjänster svart igen, säger Björn Hellman, vd för organisationen.

75 procent av de cirka 1 100 tillfrågade tror att svartarbetet kommer att öka om ROT-avdraget sänks. 4 av 10 svarar dessutom att de kan tänka sig att själva köpa arbete svart.