Bygga nytt hus

Många byggarbetare från Polen

Siffror visar att allt fler arbetsgivare skickar arbetskraft till Sverige.

Antalet utstationerade arbetare i Sverige ökar. Totalt anmälde utländska arbetsgivare att 42 697 personer skulle arbeta i Sverige 2015, vilket är 12 procent fler än föregående år enligt de siffror som Arbetsmiljöverket tagit fram. Av dessa cirka 13 000 personer arbetade majoriteten inom bygg och tillverkning, och de allra flesta - 8 119 personer - inom underkategorin "byggande av hus".

Siffrorna visar också att majoriteten av arbetskraften inom "byggande av hus" kommer från Polen, Litauen, Tjeckien och Slovakien.

–  Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret vid Arbetsmiljöverket.