Juridik

Vanligt med hot mot svart arbetskraft

Förekommer fortfarande svart arbetskraft.

Förekommer fortfarande svart arbetskraft. Bild: Byggahus.se.

Fair Play Byggs årsrapport visar att det förekommer svart arbetskraft och att flera av personerna lever under hot i byggbranschen.

I ett försök att motverka och förebygga brott inom byggbranschen drog Byggnads och Stockholms Byggmästareförening igång projektet Fair Play Bygg förra året, och nu kommer första årsrapporten. 

Rapporten visar att det trillat in tips ungefär var tredje dag. Av de 106 tipsen har 42 lämnats över till myndigheterna. De allra flesta handlar om svart arbetskraft.

- Vi är inte förvånade att majoriteten av alla ärenden går till Skatteverket och nästan alla handlar om svart arbetskraft. Det stora mängden av svart arbetskraft är fortfarande det största problemet i byggbranschen, säger Peter Leander, som ingår i Fair Play Byggs arbetsgrupp, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Enligt rapporten förekommer svart arbetskraft hos allt från mindre företag till underentreprenörer till de allra största byggföretagen. Och det spelar heller ingen roll om beställaren är privat eller statlig.

Det vanligaste är att den svarta arbetskraften kommer från Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Lönerna till de här personerna uppges som lägst ha legat på 25 kronor i timmen.

Det är också vanligt att arbetsgivarna hotar såväl arbetstagarna som deras familjer, enligt intervjuer som Fair Play Bygg gjort med de som arbetar svart.

- Många av de här arbetsgivarna är kriminella personer som är dömda för våldsbrott. Hoten är inte bara tomma, utan det finns anledning för många av de här personerna att vara rädda för sina arbetsgivare, säger Peter Leander.