Juridik, Bygga nytt hus

För högt hus orsak till utdragen konflikt

Från byggöverklaganden till anmälan om felaktigt höjd tomt.

I västmanländska Lybeck har en grannfejd pågått en längre tid, men nu har den gått från att handla om husbygget till att handla om en förhöjd tomt. Sommargästerna har anmält en permanentboende för att ha höjt sin tomt med stenblock på ett sätt som inte detaljplanen och bygglovet tillåter.

Enligt tidningen Vlt.se började bråket efter det att en tomtägare skövlat skog på sin mark för att bygga ett hus. Grannarna ska ha uppskattat utsikten de fick över sjön och sedan blivit upprörda när de fått se ritningarna i bygglovet - huset som skulle byggas var ett brunt tvåplanshus, medan övrig bebyggelse främst består av röda enplanshus med vita knutar. Det skulle inte passa in i bebyggelsen.

– En stor ful låda ligger nu mellan oss och Mälaren. Jag kunde se Sörmland. Nu ser jag en vägg. Det är inte vackert, säger Bo Andersson, som har sommarhus i Lybeck, till Vlt.se.

Från början överklagades bygglovet i flera instanser. Byggherren fick dock rätt. Men grannarna menar nu att huset inte borde godkänts eftersom tomten fyllts upp med fler stenblock än vad bygglovet tillät.

Husägaren har lämnat in mark- och bygglov i efterhand och byggnadsnämnden ska i augusti ta upp detta för diskussion och avgöra husets öde samt huruvida byggherren kan komma att krävas på sanktionsavgift.