Juridik, Bygga nytt hus

Började bygga men blev av med bygglovet

Mark- och miljööverdomstolen dömde rakt i motsats till alla andra instanser, och husbygget blev ett svartbygge.

Bygglovet för ett hus i Örja överklagades av grannarna i samtliga instanser, men länge såg det ändå ljust ut för byggherren - husbygget fick godkänt gång på gång. Inför sista prövningen valde därför byggherren att påbörja sitt husbygge trots att rättsprocessen inte var helt färdig, men när huset stod halvklart avkunnades i högsta instans att bygglovet rivs upp.

– Det här visar att plan- och bygglagen är svårttolkad. Att så många instanser tycker en sak och sedan en annan tycker något annat. Samtidigt kan man förstå hur den sista instansen resonerar, säger Linda Warming, handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen, till Hd.se.

Anledningen till det upphävda bygglovet är att huset ligger för nära tomtgräns. Byggnaden uppges vara sju meter och ligger bara en meter från tomtgränsen, vilket övriga instanser betraktade som en mindre avvikelse men mark- och miljööverdomstolen gör inte samma bedömning. 

Vad som händer med huset nu är inte bestämt. Antingen måste det flyttas eller så måste de delar som ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter rivas. Kommunen har bett Boverket om rådgivning.