Tomt

Bygg en enkel kompost för trädgårdsavfall - Gör det själv

Här kommer en byggbeskrivning för en kompost för trädgårdsavfall. Komposten är uppbyggd av tre ramar staplade ovanpå varandra.

Bygg en enkel kompost för trädgårdsavfall - Gör det själv

Foto: Sandra Johansson

Vill du bygga en kompost i trä för trädgårdsavfall? Tänk på att kompostering av trädgårdsavfall kräver god syretillförsel. Behållaren ska därför vara utformad så att den har en god luftgenomströmning. Den här kallkomposten är uppbyggd av tre ramar ovanpå varandra, som kan lyftas av för att enkelt komma åt innehållet.

Dimensioner

Kompost
Trädgårdsavfallskompost i tre ramar.

Längd: 1000 mm
Bredd: 1000 mm
Höjd: 965 mm

Material

Komposten byggs i trä. Om du väljer tryckimpregnerat virke så håller det längre mot vätan än om du väljer obehandlat virke. Obehandlat virke kan å andra sidan målas, oljas in eller behandlas för att hålla längre. Exempelvis med Roslagsmahogny, som lämpar sig väl för trä som står ute året runt.

Kärnvirke från tall har ett naturligt skydd mot rötangrepp, och kan vara ett alternativ. Även värmebehandlat virke kan vara ett alternativ till traditionellt impregnerat virke. Fråga gärna efter alternativ till tryckimpregnerat virke när du handlar.

Tralläkt, 14 stycken: 22 x 95 x 1000 mm
Tralläkt, 14 stycken: 22 x 95 x 956 mm
Undre ramens stolpar: Byggregel, 4 stycken: 45 x 45 x 310 mm
Mellersta ramens stolpar: Byggregel, 4 stycken: 45 x 45 x 290 mm
Övre ramens stolpar: Byggregel, 4 stycken: 45 x 45 x 365 mm
Varmförzinkad skruv

Verktyg

  • Såg
  • Skruvdragare
  • Tumstock
  • Vinkelhake
  • Penna

Utförande

Steg 1. Såga till allt virke i rätt längder

Steg 2. Bygg den understa ramen

a) Skruva fast de tre brädorna (22 x 95 x 956 mm) på stolparna (45 x 45 x 310 mm) enligt ritningen på den understa ramen, sedd från sidan. Börja nerifrån och lägg den första brädan kant i kant med stolparnas undersida och långsida. Mellanrummet mellan brädorna ska vara 50 mm. Tänk på att den översta brädan ska fästas så att den sticker upp cirka 75 mm ovanför stolpen.

Understa ramen
Ritning på den understa ramen, sedd från sidan.

b) Upprepa momenten i steg 2 a, för att göra en likadan kortsida.

c) Förbind kortsidorna med varandra och skapa en fyrkantig ram, genom att skruva fast de tre brädorna (22 x 95 x 1000 mm) på kortsidornas stolpar, enligt ritningen på ramen, sedd uppifrån.

Ramen uppifrån
Ritning på ramen (uppifrån)

Steg 3. Bygg den mellersta ramen

Mellersta ramen
Ritning på den mellersta ramen (från sidan).

a) Skruva fast brädorna (22 x 95 x 956 mm) på stolparna (45 x 45 x 290 mm) enligt ritningen, sedd från sidan. Fäst den första brädan 125 mm från stolpens undersida. Mellanrummet mellan brädorna ska vara 50 mm. Tänk på att den översta brädan ska fästas så att den sticker upp cirka 75 mm ovanför stolpen.

b) Upprepa momenten i steg 3 a, för att göra en likadan kortsida.

c) Förbind kortsidorna med varandra och skapa en fyrkantig ram, genom att skruva fast de tre brädorna (22 x 95 x 1000 mm) på kortsidornas stolpar, enligt ritningen på ramen, sedd uppifrån.

Steg 4. Bygg den översta ramen

Översta ramen
Ritning på den översta ramen (från sidan)

a) Skruva fast brädorna (22 x 95 x 956 mm) på stolparna (45 x 45 x 365 mm) enligt ritningen på den översta ramen, sedd från sidan. Fäst den första brädan 125 mm från stolpens undersida. Mellanrummet mellan brädorna ska vara 50 mm.

b) Upprepa momenten i steg 4 a, för att göra en likadan kortsida.

c) Förbind kortsidorna med varandra och skapa en fyrkantig ram, genom att skruva fast de tre brädorna (22 x 95 x 1000 mm) på kortsidornas stolpar, enligt ritningen på ramen, sedd uppifrån.

Steg 5. Stapla ramarna ovanpå varandra

Alla ramarna
Ritning på hur kompostramarna staplas ovanpå varandra (från sidan).

Tips: Om du bygger två kompostlådor kan du låta innehållet i det ena facket brytas ned i lugn och ro, och samtidigt fortsätta fylla på med nytt trädgårdsmaterial i den andra.

Så lyckas du med komposten - några skötselråd

Om du samlar ihop löv, gräs, ris och pinnar och låter dem ligga i en liten hög på tomten, så bryts materialet så småningom ned av mikroorganismer och blir till ny, näringsrik jord. Detta är den enklaste typen av kompost. Här får du några tips på hur du anlägger och sköter din kompost.

Kompostbehållaren ska släppa in luft

Ofta vill man ha någon typ av behållare att samla trädgårdsavfallet i. När man komposterar trädgårdsavfall är det bra om behållaren släpper in luft. Detta är viktigt eftersom nedbrytningsprocessen behöver tillgång till luftens syre.

Välj rätt plats för komposten

Komposten ska helst stå på en skuggig plats för att inte torka ut, gärna under ett träd eller i skydd av buskar. Då kan träd och buskar ta del av näringen från komposten. Det kan också vara bra att placera komposten i närheten av trädgårdslandet. Om kompostjorden ska användas för att förbättra jorden där, så slipper man bära den långt.

Starta från grunden

Lägg gärna lite större kvistar eller häckklipp underst i komposten för att göra det luftigt, och fyll sedan på med mindre växtdelar. Varva och blanda gärna olika växtmaterial så att mikroorganismerna får tillgång till flera olika typer av näringsämnen. Tänk på att inte ha alltför mycket våta löv eller för mycket färskt gräsklipp, eftersom detta kan täppa till och hindra lufttillförseln. När du anlägger en ny kompost så blanda gärna i en liten mängd trädgårdsjord, eller lite material från en gammal kompost.

Ett finfördelat material går snabbare att bryta ner, eftersom det skapas fler kontaktytor för mikroorganismerna att fästa på. Klenare kvistar och löv kan du sönderdela genom att köra över dem med gräsklipparen. Större material kan du köra i en kompostkvarn.

God ventilation

Kompostering kräver syre. Tänk på att behållaren ska vara utformad så att luft kan strömma in i den. Exempelvis genom att det finns mellanrum mellan brädorna som omgärdar komposthögen.

Under komposteringen sjunker växtmaterialet ihop. Därför kan det vara bra att röra om och blanda då och då, så att syre kommer in även till mitten av komposthögen. Det är också bra att varva stora och små växtdelar så att det inte blir för kompakt.

Fuktig som en urkramad tvättsvamp

Kompostmaterialet ska vara fuktigt som en urkramad tvättsvamp. Oftast sköts detta av sig själv, genom väder och vind, när kompostbehållaren är öppen. Är materialet torrt går nedbrytningsprocessen långsamt. Är det för fuktig blir miljön syrefattig och då ruttnar materialet istället. Om komposten är mycket torr, exempelvis vid långvarig torka på sommaren, går det bra att vattna den. Är den för fuktig kan man blanda i lite torrare material.

Lägg matavfall i en sluten behållare

Om du vill kompostera matavfall så kontakta Miljöförvaltningen i kommunen först. Matavfallet måste ligga i en sluten, isolerad behållare, så att inte skadedjur hittar dit. Eftersom det kan bildas mycket vätska måste man ofta tillsätta sågspån eller någon annan typ av strö, som suger upp den.