Renovera

Anticimex besiktigade bara taket från marken - får stå för takrenoveringen

Anticimex borde ha noterat i protokollet att de bara besiktigat taket från marken, och rekommenderas därför stå för takrenoveringen.

När skyfallen kom under hösten förra året upptäckte en husägare i Gävle att det läckte in vatten genom taket. Husägaren hade beställt en besiktning från Anticimex före husköpet för att säkerställa att de kunde dra sig ur om det visade sig finnas några skador, och denna blev därför förvånad över att det bara tre månader senare uppstod läckage.

Besiktningsföretaget ville dock inte ta på sig ansvaret. De menade på att de sagt muntligt till husägaren att det behövdes en fördjupad undersökning, samt att åldern på taket i kombination med de anmärkningar man gjort borde föranlett husägaren att beställa en fördjupad besiktning. De ansåg därför husägaren vara medvållande.

Husägaren anmälde dem då till Allmänna Reklamationsnämnden. I svaret på denna anmälan argumenterar besiktningsföretaget kring ansvarsfrågan.

- Vid denna tidpunkt hade NN fått information från säljaren om att taket var omlagt tio år tidigare men att man då fann att undertak med papp och läkt var i fint skick. Hon visste därmed att läkt och papp sannolikt inte bytts ut. NN fick även information om skadade takpannor, risk för fuktskador i underliggande konstruktioner och att befintlig taktäckning har minskat motstånd mot vatteninträngning på grund av mosspåväxt på taket, skriver Anticimex.

Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar dock att det inte finns några bevis för att Anticimex rekommenderat en fördjupad undersökning, samt att de heller inte skrivit att de bara besiktigat taket från marken.

- Om besiktningsmannen hade besiktat taket från stege hade han enligt nämndens bedömning upptäckt bristerna på taket, framför allt att undertaket var uttjänt. Anticimex AB har inte bevisat att NN och hennes man fått någon muntlig rekommendation om fördjupad undersökning av taket. Eftersom besiktningsmannen inte på något sätt inskränkt besiktningen av taket och inte heller noterat bristerna på det har han varit vårdslös vid utförandet av uppdraget, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Därmed rekommenderas Anticimex stå för åtgärdandet av skadorna, vilka innebär att taket måste läggas om. Dock hade det som sagt ett par år på nacken och man gör därför ett åldersavdrag för att husägaren inte ska tjäna på skadan i form av en värdeökning. Anticimex rekommenderas således att betala 50 000 kronor.