Banker går ihop för att stävja kriminalitet i byggbranschen

Ett flertal banker ska ta fram riktlinjer för att bidra till en mer hållbar byggbransch.

Sex storbanker inleder ett samarbete för att ta fram gemensamma riktlinjer som leder till en mer hållbar byggbransch. Tanken är att man ska få bättre kontroll i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. Bland annat för att säkerställa att underleverantörer lever upp till gällande regelverk, att låntagaren har full kontroll över produktionen samt att få ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled.

- Ett hållbart samhällsbyggande förutsätter god samverkan mellan olika aktörer. Bankernas initiativ är en viktig pusselbit i detta gemensamma arbete, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för branschorganisationen Byggföretagen.

Bankerna det handlar om är SBAB, Handelsbanken, Danske Bank, SEB, Sparbankerna, Swedbank och Nordea.