Arkitektur

Tre arkitekter om trender

Vi har arkitekter i Sverige vars projekt gång på gång blir publicerade i media världen över. Betyder det att Sverige är ett ledande land inom småhusarkitekturen? Och finns det några generella trender eller tips från de framgångsrika arkitekterna till oss vanliga husbyggare? Vi frågade tre arkitekter som alla har ritat uppmärksammade hus.

Villa Remshagen av Smedshammar & Holmberg

Villa Remshagen av Smedshammar & Holmberg

Anders Holmberg, Carl Johan Smedshammar och Mårten Claesson vill inte gärna prata om trender. Kanske för att de själva vill rita hus som inte passar i någon trend eller för att trender är så långsamma att man inte märker när man är mitt i den. Ändå pekar de på miljötänkande och underhållsfria material som något som präglar branschen just nu.

Anders Holmberg menar att vi är trendkänsliga i Sverige men att vi inte vill leda trenden. Han menar att vi inte heller är ledande inom småhusarkitekturen men att vi ändå ligger långt framme. Danmark är ett exempel på nära håll på länder som ligger ännu längre fram. Där är de lite djärvare och mer vågade inom design till exempel.

– Men då det gäller byggstandard och modulbygge är vi svenskar duktiga, säger han och påpekar också att han inte alls är rädd för typhusbygge. Det härstammar från det gamla sättet att bygga efter mönsterböcker.

En trend som trots allt är tydlig enligt Anders Holmberg är miljötänkandet inom husbranschen. Han menar att Tyskland och Österrike ligger långt framme.

– Där är lågenergihusen moderna och ser inte ut som mulleaktiga skogsstugor. Vi måste göra det coolt att bo i miljöhus. Passivhusen som byggs nu har små fönster men jag tror att stora glas kommer även i de husen. Utvecklingen går framåt. Och de flesta fönster och partier är i underhållsfria material som aluminium. Även andra fasadmaterial går mot underhållsfritt. Vi har inte tid att underhålla och trä eller puts är inga bra material då. Just nu ritar vi till exempel hus med skivor av minerit på fasaden.

Anders Holmberg har också en personlig vilja att få ut arkitekturen och värdet av den till alla. Därför har han bland annat kontaktat kulturrådet.

– Arkitektur berör alla. Tänk om man fick lära sig redan i grundskolan vem Gunnar Asplund var, skapa en medvetenhet. Jag tror vi skulle få ett sug efter bättre arkitektur då.

Carl Johan Smedshammar på DAPstockholm ab tror att det kan finnas kvar en misstro mot svensk arkitektur sedan miljonprogrammen. Att det har gjort svenska arkitekter fega och hämmade men att det vänder nu, att man börjar våga. Han ser Holland och Japan som föregångsland när det gäller småhusarkitektur.

– I Holland är man van vid att husen ser ut lite hur som helst.
Smedshammar har inte hört om uttrycket Slow Home men håller med om mycket av det som begreppet står för, till exempel att man inte ska bygga större än man behöver.

– Det är lätt hänt att när man sitter med ett tomt papper och ska börja rita på sitt hus. Då räknar man upp alla rum och funktioner man tror att man behöver. Det kan bli väldigt många. Då kan det vara bättre att satsa på öppna planlösningar och rum i rummen. Ta bort arbetsrummet till exempel och lägg en skrivplats i köket. Kombinera ytor och använd utrymmen mellan rum och försök hitta smarta lösningar på samma yta. Kan man stänga av ett större utrymme med en skjutdörr kan det ge just den avskildhet man behöver för stunden.

Alla har ju inte obegränsat med pengar men ett billigare hus behöver inte betyda sämre lösningar.

– Mycket pengar ger ofta mer yta men det är inte säkert att det blir mer effektivt. Och ett dyrt hus och ett som är billigare kan till exempel ha likadana golv men kanske får det dyrare ett mer exklusivt kök. Är ekonomin begränsad kan det vara värt att lägga krut på kanske två rum, köket och allrummet. Eller lägg pengar på ett påkostat badrum, det kan förgylla vardagen.

Några invändiga trender ser inte Carl Johan Smedshammar.

– Allt kan vara rätt, det ska vara personliga hem, tycker jag.

Han möter många som frågar efter något annat än trä som fasadmaterial.

– Vi använder en del minerit och ritar just nu ett hus med kortenstål. När det fått en rostbeläggning är det underhållsfritt. Jag tror också att det kommer fler plåtfasader. Men jag tycker inte man ska satsa på för ung teknik, det gäller att veta att det fungerar. Det gör trä, men man kan använda det på lite nyare sätt – gerade hörn, lockläkt på insidan panelen eller bredare plank. Och gröna tak, det känns riktigt.

Mårten Claesson på Claesson Koivisto Rune pratar gärna om spirituell arkitektur och att det måste finnas en tanke bakom. Han tror inte heller att det finns så mycket trender inom arkitekturen.

– Arkitektur är en blandning av konst och ingenjörskunnande och utan konsten blir det bara kunnandet kvar och det kan alla lära sig. Arkitekturen måste lyfta våra sinnen och arkitekterna måste jobba med inspirationen, den ger ett mervärde. Vi måste vara innovativa. Titta bara på vissa OS-arenor i Peking!
Claesson tycker det är ointressant att kopiera och hoppas att nyfunkishusen inte breder ut sig mera.

– Det finns i alla fall en trend som jag hoppas på och det är solpaneler på tak. Det finns ingen anledning att inte använda det. Jag tror det kommer att synas alltmer.

Hans tips till småhusbyggaren är att anlita en duktig arkitekt för att få det där extra som ingen annan kan komma på.