Värme

Ännu en luftvärmepump hos ARN

En husägare och Arc E-commerce tvistar om arbetskostnaden vid reparation av en trasig luftvärmepump.

Delar av en luftvärmepump.

Delar av en luftvärmepump. Foto: Arc E-commerce.

En husägare i Stockholm har fått problem med företaget Arc E-commerce AB efter att ha köpt en värmepump från deras hemsida Outl1. Värmepumpen gick sönder och trots husägarens upprepade försök att laga den gick det inte att lösa. Det visade sig senare att de reservdelar som skickats från Arc E-commerce AB inte var original.

Efter en längre tids konflikt har husägaren valt att anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Företaget har inte någon gång varit tillmötesgående utan överlagt undersökningsansvaret på NN. Kostnaderna hade kunnat undvikas om företaget medverkat till ett avhjälpande, skriver den drabbade.

Företaget säger att de medger skadeståndet men ifrågasätter delarna som rör arbetskostnad. De försvarar sig med att de anser de felsökningsutgifter och kostnader som husägaren har haft för byte av kretskort med mera inte är skäliga. Att företaget som utfört detta arbete arbetat för långsamt, alternativt överdebiterat. Exempelvis skriver de att det inte är skäligt att det tar fem timmar att byta kretskort och en sensor, att det borde ha tagit två timmar.

Nämnden ställer sig på husägarens sida. 

- Nämnden konstaterar att NN:s hantverkare haft rätt att arbeta genom stegvis felsökning vilket vanligtvis är ett fackmässigt arbetssätt för att hålla nere kostnaderna. Nämnden konstaterar också att NN har rätt att få den första installationskostnaden ersatt eftersom det är en kostnad som blir onödig mot bakgrund av hävningen av köpet. Samtidigt stämmer det som Arc E-Commerce invänt, att det kan ifrågasättas om inte visst arbete vid reparationen avsåg ominstallationen av cirkulationspumpen, skriver de och konstaterar sedan att husägaren har rätt till hela den summa som krävs, nämligen 54 685 kronor.