Värme

Nya regler för vedspisar och kaminer - höjer kraven

Tuffare krav på vedeldning och pellets.

En vedspis.

En vedspis. Foto: Josef Davidsson.

Funderar du på att installera en kamin eller en vedspis? Till sommaren ändras reglerna och kraven blir tuffare.

- Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren, skriver Boverket.

Justeringarna gäller utsläpp och verkningsgrad, 0.12% CO-utsläpp samt minst 65% verkningsgrad. De kaminer som säljs måste således bli mer effektiva och släppa ut en mindre mängd koloxid. 

Ändringarna rör byggnader med dessa installationer:

  • Fastbränsleeldade pannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar
  • Kökspannor

Däremot inte öppna spisar och kakelugnar.

Reglerna infördes redan förra sommaren men under en övergångsperiod på ett år har man fått tillämpa de gamla reglerna. Från och med 1 juli i år är det dock inte längre möjligt.

Har du redan en kamin eller vedspis vars livslängd löper mot sitt slut har du rätt att byta ut den mot en likvärdig eller bättre.