Tomt

Planera nya trädgården

Ett nybyggt hus har sällan en trädgård. Oftast består tomten av en leråker, eller i bästa fall av en utrullad gräsmatta. För många kan trädgårdsprojektet kännas övermäktigt men med en bra grundidé och lite tålamod kommer man långt.

Planera nya trädgården

Foto: STEM Garden & Landscape Design

Är man intresserad av något mer än bara en gräsplätt finns det till att börja med två vägar att gå. Antingen läser man böcker och besöker andra trädgårdar för att hämta inspiration eller så kontaktar man en trädgårdsarkitekt.

– Vi börjar alltid med att ställa ett tiotal frågor om vad kunden har för tankar om en trädgård, säger Håkan Olsson som tillsammans med Jeremy Bush driver trädgårdsdesignföretaget Stem. Att planera en trädgård är en process och det är viktigt att de som ska leva och vistas där är med från början.
Kanske är det idén om trädgården som är svårast att ringa in. Vad ska man ha trädgården till och hur kommer den att användas? Hur mycket tid vill man ägna åt trädgårdsarbete och vad får det kosta?

– För oss är det också bra att veta om det finns barn eller husdjur i familjen, säger Håkan Olsson. Har man barn kanske man vill ha en sandlåda eller en lekstuga men inte så gärna en damm.

– Det är också bra om man vet ungefär när man tänker vara i trädgården. Reser man alltid bort i juli är det ju ingen idé att plantera växter som står i sin prakt just då.

En viktig fråga att ta ställning till är vilka framtida visioner man har, att anlägga en trädgård helt från början tar ju några år. Är man snabb och anlitar mycket hjälp kan det gå på ett par tre år men mer realistiskt är nog att räkna med fem år.
Husets arkitektur och naturens karaktär är en annan aspekt att ta hänsyn till.

– En barockträdgård är svår att passa ihop med ett litet torp, säger Håkan Olsson. Och en romantisk blomträdgård kanske inte passar i en skogsbacke.

– I regel bor våra kunder i ett nybyggt eller ombyggt hus och det tar vi förstås hänsyn till. Liksom till kundens smak, vi tittar oss gärna omkring inomhus också, det säger en hel del.

När idén om den nya trädgården börjar växa fram är det dags för Jeremy Bush och Håkan Olsson att ta fram papper och penna för att skissa. Att skapa en trädgård handlar mycket om färg och form.

– Det är bra att ha en plan att arbeta efter så att man inte bara sätter ner några buskar lite här och var, säger Jeremy Bush. Det gäller också för rabatterna. Går man på en plantskola och köper en av varje sort av det man gillar blir det lätt rörigt. Det är bättre att välja få sorter och istället repetera dem på flera ställen i trädgården.

Vilka växter som ska pryda rabatterna är för övrigt det sista man behöver tänka på, anser Jeremy. Det man ska lägga kraft på är att få en bra struktur, man pratar ofta om att skapa olika rum i trädgården. Det kan betyda mer än bara en uteplats närmast huset. Kanske kan det passa med ytterligare en sittgrupp längre bort i trädgården, eller bara en avgränsad plats med en skön vilstol.

Det viktiga när man tänker rumsligt är att få med väggar, golv och tak. Väggarna får man till exempel av staket, plank, häckar, spaljéer med klätterväxter eller bara av buskar, ensamma eller planterade som en berså. Golvet kan helt enkelt vara gräsmattan, men också en stenläggning, trätrall, grus eller sand. Taket i trädgårdsrummet är inte alltid så påtagligt, det kan bestå en tätbevuxen pergola men lika gärna av kronan på ett högt träd. Ett enkelt parasoll är också ett bra komplement till växtlighet.

De stora jobben bör man göra först, bygga trädäck, lägga stengångar och gräva gropar för träd och buskar. Finns det redan träd på tomten är det klokt att tänka både en och två gånger innan man tar ett beslut om att hugga ner dem. Ett träd ger karaktär åt en trädgård men det tar lång tid för dem att bli stora.

– Om man ändå håller på och gräver i trädgården tycker jag att man ska passa på och förbereda för belysning, säger Håkan Olsson. Man behöver ju inte bestämma vilken sorts armatur man ska ha på en gång men det är skönt att ha kablarna på plats när det är dags. Belysning passar väldigt bra i trädgårdar här i Sverige med våra mörka sensommarkvällar.

Hur detaljerat trädgårdsarkitektens arbete är varierar från kund till kund. Vissa vill bara ha en konsultation, andra vill ha hela jobbet gjort från idé till grävning. En nöjer sig med en skiss, en annan vill ha en hel lista på lämpliga växter. Eftersom önskemålen är olika är det svårt att säga exakt vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt. Timpriset ligger ungefär på 500 kronor och minimipriset brukar hamna på 5 000 kronor.

– Om kunden bor inom vårt riktnummerområde är vårt första besök kostnadsfritt, säger Håkan Olsson. Efter det lämnar vi alltid en offert.

Gör man allt jobb själv, från planering till plantering, gäller samma tankar och principer som för trädgårdsarkitekten. Skillnaden är att man får ställa frågorna till sig själv och rita sin egen skiss. En bra regel är att inte ha för bråttom. Har man tid att bo in sig i huset visar det sig också snart hur man rör sig i trädgården och var man helst gör vad.

Att bläddra i böcker och tidningar ger ofta bra vägledning och inspiration. Genom bilderna kan man snart få en uppfattning om vad man gillar men också vad man inte gillar.

– Vi brukar fråga våra kunder om det är någon färg eller växt de absolut inte gillar, säger Håkan Olsson. Lika viktigt som att sätta fingret på vad man tycker om är att klargöra för sig själv vad man inte trivs med.

Läs mer
Tips när du planerar trädgård

- Ha inte bråttom, lär känna din trädgård och hur du rör dig i den.

- Gör en grovskiss på var du vill ha gångar, sittplatser, rabatter, träd och buskar.

- Ta till vara trädgårdens naturliga förutsättningar. Behåll gärna naturen som stomme.

- Tänk på att trädgården är en förlängning av huset, både rumsligt och arkitektoniskt.

- Satsa på bra jord, då trivs det mesta.

- En liten trädgård måste inte ha en gräsmatta. Rabatter, buskar och en stenläggning kan bilda ett väl så spännande rum.

- Räkna med att det tar tid att anlägga en trädgård, fem år är inte orimligt lång tid.