Kök

De svåraste momenten när du bygger köket själv

Att byta kök, hur svårt kan det vara? Vi pratar med en köksmontör som berättar vad som är viktigast att tänka på - och vad som är svårast att göra - om du bestämmer dig för att skruva upp köket själv.

Ett gult kök från Cupboards & Goods.

Ett gult kök från Cupboards & Goods.

Funderar du på att renovera köket och vara den som monterar skåpen själv? Enligt snickare Göran Dreyfert som arbetar som köksmontör hos en kökstillverkare är detta något som många hemmafixare klarar själva, men det finns några moment som är kritiska att få till om du ska få ett bra slutresultat.

– En privatperson kan, om de följer alla rutiner och instruktioner. Det är nog det som främst skiljer en privatperson från en erfaren snickare, att snickaren vet vilka förberedelser man ska göra innan för att det ska bli så bra som möjligt, säger Göran.

Det är just förberedelserna som utgör det mest kritiska momentet. Att få alla mått och vinklar rätt. 

IKEA kök Lerhyttan
Foto: IKEA

Montera kök förarbete: Planera för montage

Det första man gör innan man börjar mäta är dock några andra lite enklare moment. Först kontrollerar man att väggarna är raka och att de håller för tyngden. Om de inte är lodräta behöver de riktas så att skåpen hamnar rätt. När det kommer till infästning måste det gå att fästa överskåpen så att de klarar tyngden. Här förklarar Göran att det finns några olika tillvägagångssätt. Vissa väljer att sätta träskiva bakom gipsskivorna, vanligen plywood, för att bli fria att fästa skåp och annat var som helst. 

– OSB går också bra men byggplywood är att föredra när man ska montera kök. Och så sätter man gips på det. Man brukar sätta hela skivor bakom skåpen. Men man kan sätta byggplywood bakom skåpen och bara komplettera med gips där man ska kakla, säger Göran och fortsätter:

– Ska du ha kakel i köket ska du inte sätta upp det om det bara sitter enkelgips på väggen, det kräver dubbelgips eller träskiva och gips. Men köksskåpen kan du däremot sätta upp om du sätter det i reglarna. Andra väljer att leta upp reglarna och skruva överskåpen i dessa. Du behöver i detta skede även bestämma dig för om du tänker flytta el och vatten eftersom du måste mäta var diskho och annat ska stå.

Det man sedan mäter är:

  • Väggarnas längd
  • Väggarnas höjd
  • Väggarnas vinklar
  • Avstånd till diskho

Dessa mått använder man sedan för att ta fram en ritning på sitt nya kök - ofta tillsammans med en köksarkitekt som man anlitar själv eller hos det företag man beställer köket från. Många gånger kan man också få hjälp av dem att mäta.

Kök
Medlemmen OestlundJ bygger köket själv. Foto: OestlundJ

– Ta reda på exakt hur skåpen du tänkt köpa ser ut, hur de är konstruerade. Var ska man exempelvis placera skruvarna för att sätta upp skåpen, är väggarna förstärkta precis där skruvarna hamnar, var man ska sätta eluttagen för det ska bli bäst, var ska elen komma in i skåpet där mikron ska sitta (ovanför eller bakom). Vissa skåp har framflyttad rygg så att du kan dra elen där. Hos andra tillverkare måste man kanske dra elen precis under eller i överskåpen, säger Göran.

När allt är färdigmåttat och du har fått reda på leveranstid kan du påbörja planeringen för rivning av det gamla köket, eventuell justering av rördragning och el samt förberedelser av alla ytskikt - såsom spackling, tapetsering mm.

Förbered för ventilation. Ta reda på vad för slags fläktsystem du ska ansluta till, vilken typ av fläkt, ska det vara en fläkt utan motor med bara ett spjäll eller ska det vara med motor som ska anslutas på befintlig ventilationskanal? Ska det vara en kolfilterfläkt eller ska det vara en fläkt för centralstyrning? 

Kontrollera även att alla väggar, vinklar och mått överensstämmer med måtten på ritningen och på produktspecifikationen så att allt kommer att passa. Kontrollera bänkskiveritningen - speciellt viktigt om du exempelvis har beställt en stenbänkskiva.

Ballingslöv kök Gastro
Köket Gastro från Ballingslöv. Foto: Ballingslöv

Montera kök: Leveransen anländer

När köket anlänt är det ofta så att man kanske inte hunnit klart med allt, eller så finns det andra orsaker till att man inte kan börja skruva direkt. Då gäller det att man har ordnat med en förvaringsplats för alla paket. Paketen ska förvaras torrt och skyddat så att det inte kan drabbas av skador. När du gör detta säkerställer du även att alla delar som kommit är skadefria.

Det kan uppstå skador i transporten och det som är skadat måste anmälas inom en viss tid. Upptäcker du skadorna först när du monterat skåpet kan det bli svårare att få ersättning eftersom du måste bevisa att det inte är du som orsakat skadan. Så gå igenom samtliga delar och se så att allt ser helt och fint ut. Gör det inte det, anmäl det direkt.

Vissa delar kan det vara lång leveranstid på. Är det exempelvis en skada på ena bänkskivan, och den är av sten, kan det handla om veckor att få en ny. Detta är ytterligare en orsak till att du bör kontrollera och anmäla det direkt. Du vill inte stå utan kök hemma någon längre tid.

Kök byggt av erikjakan
Medlemmen erikjakan har just byggt till och byggt nytt kök. Foto: erikjakan

Montera kök: Skruva upp skåpen

Innan du påbörjar själva monteringen säkerställer du att du har alla nödvändiga monteringsanvisningar från dom olika leverantörerna till hands, och sedan förbereder du så att du uppfyller kraven på ett vattensäkert kök och så att du slipper dyra vattenskador i framtiden.

– Gör vattensäkring där rör och vatten kommer upp, enligt Boverkets föreskrifter. När du bygger för rör så att de inte syns, alltså döljer vattenkopplingar, då ska man se till att eventuella läckage leds fram så att de snabbt blir synliga. Ställer man dit ett skåp gömmer man kanske vattenkopplingar och då är det viktigt att man lägger ett läckageskydd där, så det inte kan stå och droppa oupptäckt. Det är det första vi gör, säger Göran Dreyfert.

Sedan monterar man alla skåp om de är omonterade. Detta är också ett av de mest kritiska momenten i en köksmontering, eftersom det är lätt hänt att det blir snett och vint och då kommer slutresultatet inte bli snyggt. 

Huruvida du hänger upp överskåp eller bänkskåp först är en smaksak. De som sätter överskåpen först tycker det är fördel att de kan gå under skåpen, bänkskåpen tar inte i, och det blir enklare att komma åt. Andra tycker det är enklare att ställa ut bänkskåpen först för då får man en helhetsbild av hur köket kommer att se ut, och ser att allt passar, utan att behöva sätta fast någonting. Och du ser hur överskåpen blir tillsammans med det.  Då kan du även passa på att testa lägga dit bänkskivan och se så att allt stämmer.

Kök
Kök från Cupboards & Goods, som även tagit bilden.

I denna guide börjar vi med bänkskåpen. Du ställer upp dem på sin respektive plats. Kollar så att allt får plats och ser ut som man tänkt på ritningen. Skruva ihop alla skåpen med varandra. Kontrollera sedan med vattenpass att de står rakt. 

– Ibland behöver man kila dem mot väggarna om väggen lutar lite, och kolla med vattenpass eller laser så att allt står helt rakt. Sedan sätter man fast dem i väggen, säger Göran.

Sedan är det dags för överskåpen. Här finns också olika skolor. Göran monterar ihop alla först eftersom han har ett verktyg som gör att han kan hänga dem på plats på en gång. Fördelen med detta är att det är enklare att få allt rakt. 

– Många tar ett skåp i taget. Man sätter upp ett skåp, hänger upp nästa med tvingar och fortsätter. Jag har ett hjälpmedel, en ställning som jag sätter upp, det har som två armar, så lägger man passet på det. Då kan jag stapla upp alla överskåp, skruva fast dem i varandra, och sedan finjustera alla på plats med verktyget. När allt är rakt, jag kanske behöver kila lite mot väggen, gäller att kolla både lod och horisontellt åt alla håll. Då är det väldigt bra att få upp hela raddan på de här armarna som jag har. Så gör jag. I värsta fall kan hela väggen vara vriden. Sätter du fast ett skåp i taget så märker du inte det, men skåpen följer väggens vridning. Du märker sedan när du ska börja justera luckorna att allt sitter helt vridet. Det är nackdelen med att ta ett skåp i taget. Men det är det vanligaste att man gör så, säger Göran.

Innan han skaffade det hjälpmedlet brukade han skruva upp en trälist på väggen och lyfte upp skåpen på den för att få allt perfekt rakt. Han skruvade förstås ner listen när allt var klart. Detta kan dock bli knepigt om du tapetserat innan eller färdigmålat väggen och du ska ha glasskiva. Så denna arbetsmetod är bara bra om du kan åtgärda skruvhålen från trälisten i efterhand. 

Kök i bönehuset
Medlemmen Hiréns nya kök de har byggt i sitt bönehus. Foto: Hiréns

Med alla stommar på plats är det dags för elektrikern att komma. Det handlar om att få alla eluttag på plats.  Under en köksrenovering är det vanligt att elektrikern kommer 2-3 gånger. En gång innan monteringen av skåpen, sedan mitt i köksmonteringen för att fixa uttag för alla inbyggnadsmaskiner, och slutligen efter allt är klart för att sätta upp uttag på kakel och liknande. 

När elektrikern varit på plats är det dags för alla passbitar och täcksidor. Du sågar till passbitar mot väggen om skåpen sitter en bit ifrån den. Man brukar även ha en hög täcksida där det kommer en hög kyl och frys. Sedan sätter man dit takanslutningen mellan överskåp och tak. 

Nu står alla vitvaror på tur. Det är viktigt att de monteras enligt tillverkarens instruktioner och med rätt luftspalt med mera, för att alla garantier ska gälla. Glöm ej kondensskydd. Sparksocklarna ska också på plats.

Sedan är det dags för bänkskivorna. De läggs ut på bänkskåpen och fästs till dessa, samt silikonfogas.  När allt detta är klart kan du börja sätta upp luckor, montera lådor och liknande. Och sist men inte minst alla handtag. Därefter ska alla lådor och luckor justeras så att man får fina glipor emellan.

När allt är uppe kommer ev elektrikern och sätter eluttag utanför kakel och liknande. Rörmokaren ska också komma och koppla in vatten, avlopp och diskmaskinen. Sedan kan du njuta av ditt nya kök.

Läs mer

Enkla rörjobb i köket du klarar själv
Sätta kakel i kök