Statligt lån kan bli aktuellt för förstagångsköpare

En utredning tillsätts för att ta reda på hur man kan underlätta för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden är tuff att ta sig in på som förstagångsköpare, både hyresrätter och andra typer av bostäder är svårt att få tag på i många län, och handlar det om ägande bostäder är det ofta stora summor som ska lånas, och samtidigt är det svårt att få lån. Så regeringen har utifrån detta inlett en utredning där man ska ta fram olika förslag på hur man kan underlätta för förstagångsköpare.

Bland annat ska man utreda möjligheten att införa ett statligt lån och titta på hur ett sådant kan utformas. Vidare vill man se över bankernas och andra kreditgivares villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper i olika delar av landet.

 - Idag är det alltför svårt för alltför många att komma in på bostadsmarknaden. Inte minst är det svårt för många unga att köpa en bostad. Jag är väldigt glad att vi nu tar steg som sänker trösklarna och skapar möjligheter för fler att kunna köpa sin första bostad, säger bostadsminister Per Bolund.

Utredare blir Eva Nordström, idag VD för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Hon ska redovisa resultatet i början av november nästa år.