Sju byggkonkurser om dagen

Situationen för byggbranschen är fortsatt tuff och många byggbolag ger upp.

Konkurserna inom byggsektorn står som spön i backen. Enligt en färsk rapport från Stockholms Handelskammare går i genomsnitt sju byggföretag i konkurs varje dag.

Hittills i år har 594 byggföretag tvingats att stänga, en siffra som avsevärt överstiger föregående års statistik. Ökningen mäter drygt 56 procent jämfört med i fjol.

Dock ligger den i linje med ökningen av konkurser som helhet. Den allmänna ökningen av företagskonkurser var 56 procent under det första kvartalet 2024 jämfört med föregående år. Stockholm utgör epicentrum med nästan 40 procent av dessa konkurser, och det varnas för potentiellt långsiktiga skador på regionens ekonomiska tillväxt.