Så mycket kostar det att äga fjällstuga

Storbank har räknat på kostnaderna för att äga en stuga i fjällen.

Ägandekostnaderna för ett genomsnittligt fritidshus i de tre mest populära fjällkommunerna - Åre, Malung-Sälen och Härjedalen - varierar mellan 127 000-144 000 kronor per år. Detta visar en färsk rapport som SBAB tagit fram. Siffrorna bygger på data från 2023.

För de som endast använder sin stuga fyra veckor per år blir detta en veckokostnad på mellan 32 000-36 000 kronor.

Genom att hyra ut stugan kan man få ner den siffran till drygt 20 000-24 000 kronor i veckan. SBAB har då räknat på att man hyr ut stugan tre av fyra sportlovsveckor, plus ytterligare sex veckor om året.

Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom, understryker vikten av att göra en noggrann kalkyl innan man investerar i ett fritidshus.

- Det är viktigt att inte bara tänka på de direkta kostnaderna, utan även framtida underhåll och möjligheten till uthyrning. Investeringar i fastigheter har historiskt varit lönsamma, men de senaste åren har visat att priserna kan variera kraftigt, säger hon.

Hon påpekar att en eventuell framtida minskning av räntorna kan påverka totalkostnaden positivt, men varnar för att ränteläget är osäkert och uppmanar till försiktighet.