Renovera

Sprickor i väggarna efter byggföretagets slarviga underarbete

En husägare ska få tillbaka 60 000 kronor efter att byggföretaget slarvat med underarbetet i hans 20-talshus.

Bild från när vår medlem KycklingMos målat väggarna hemma. OBS, ej husägaren i artikeln.

Bild från när vår medlem KycklingMos målat väggarna hemma. OBS, ej husägaren i artikeln. Foto: KycklingMos.

En husägare som fått sitt 20-talshus renoverat av ett byggföretag har valt att anmäla byggföretaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget uppges ha slarvat. Husägaren har inte fått vare sig el- eller VVS-intyg och väggarna som målats har fått sprickor. Trots att husägaren enligt egen utsago påpekade att det kanske bör monteras väv på väggarna före målning, och lät företaget komma dit och göra en förhandsbedömning innan arbetet satte igång, så målade företaget bara rakt på väggarna. I vardagsrummet sattes dock gipsskivor upp innan målning.

I anmälan står det att:

- Företaget försäkrade honom om att den mest lämpade metoden var att endast riva bort de befintliga tapeterna och bredspackla. Han förlitade sig på företagets fackmässiga kompetens. Redan innan företaget hade avslutat arbetena började färgen spricka. Detta påpekades och åtgärdades på plats men därefter sprack färgen på väggarna och fogarna på flera ställen i alla målade utrymmen utom i vardagsrummet.

Företaget själva anser dock att de inte gjort något fel.

- De utförde en omfattande renovering av NN:s tvåplansfastighet från 20-talet på tre veckor för att NN inte skulle drabbas av dubbel boendekostnad. Arbetet fortlöpte normalt trots att de dagligen fick nya frågor om priser och materialval. Fastigheten var gammal, inte dränerad och i sämre skick än vad NN trodde. Detta innebär att huset rör på sig och att sprickor kan uppkomma. Arbetet är fackmannamässigt utfört. Företaget fann det inte kostnadseffektivt att montera microlite på alla väggar, skriver Primexa Golv & Bygg AB i sitt försvar.

I efterhand har både en besiktningsman och ett annat byggföretag konstaterat att det föreligger fel i utförandet. Allmänna Reklamationsnämnden gör samma bedömning. Därför bör byggföretaget utfärda begärda intyg, presentera en specificerad räkning för husägaren samt betala denna 60 000 kronor så att ett annat företag kan åtgärda felen.

- Ingivet besiktningsutlåtande och bilder visar förekomster av sprickbildning som enligt nämndens bedömning beror på dåligt underarbete, t.ex. att tillse att virket varit torrt. Nämnden anser därför att det föreligger fel i tjänsten.

Läs också

Svarta listan - företag som inte följer ARN