Renovera

Slipa och lägga krok på sickel

I den här filmen visar möbelsnickaren Daniel Norrstam hur du gör vid en sickel: slipar den, lägger en krok på den och hur du sedan använder den på en träbit direkt från en planhyvel som du vill ge en bra yta.

Här visar Daniel Norrstam, möbelsnickare på Sliparebackens finsnickeri, hur du slipar din sickel för att få ett bra resultat när du använder den på hyvlat trä.

– Man kan också använda sicklar för att ta mellan olika lager av lack, men vi kommer att använda den direkt på en träyta för att ta bort kutterslag och ojämnheter från en hyvling, säger Daniel.

Sicklar finns i många olika utföranden, för att kunna komma åt på många olika ställen. De rektangulära jag har här är de två vanligaste varianterna. Det finns sicklar i olika tjocklekar. De tunna är betydligt mer flexibla, de lite styvare går att använda på hårdare träslag. Det bästa är är att arbeta med sickeln och känna efter vad man själv tycker fungerar bäst i olika situationer.

Olika sicklar med olika former och olika tjocklek
Några olika sicklar Daniel använder vid olika operationer.

– Om jag använder min sickel på en slät yta så brukar jag slipa hörnen runda så jag är säker på att de inte gräver ner sig och skapar märken, tipsar Daniel.

För att en sickel ska kunna skära måste de två ytor på sickeln som möter varandra vara plana och polerade, utan repor. Överkanten ska vara raka utan gropar eller svängningar. Eftersom vi bara använder en liten del av sickeln när vi arbetar räcker det att slipa och polera den översta delen av sickeln, ca 10-15 mm.

Sickeln ska vara plan och polerad
Ytorna ska vara plana och polerade och möta varandra i 90 grader.

För bästa resultat bör man använda slipstenar, Daniel använder sig av japanska vattenstenar. Börja med en grovkornig sten och arbeta dig upp till den finkornigaste stenen. Daniel lägger sickeln på stenen och drar den fram och tillbaka. Han tipsar om att använda sig av en vanlig hyvlad träbit som stöd, för att undvika att sickeln bara slipas på de ställen där fingertopparna trycker den mot stenen. Med träbitens hjälp slipas hela sickelns yta jämnt. Vänd sedan på sickeln och gör likadant på andra sidan.

Japanska vattenstenar i tre olika grovlekar.
Tre japanska vattenstenar och en träbit för att jämna ut kraften man lägger på sickeln.

– Redan här, på den grövsta 1000-stenen kan jag känna att en krok som funnits tidigare på sickeln är borta, berättar Daniel. Jag känner noga efter att jag inte har någonting kvar, nu finns det ingenting, så nu går jag över till en 5000-sten för att ta bort reporna från 1000-stenen. Ju hårdare jag trycker desto mer material kommer jag att få bort, men när jag lättar på trycket kan jag med samma sten få en finare yta, så jag avslutar slipningen på varje sten med ett lättare tryck. Nu går jag över till den sista stenen jag kommer använda, den är på 12000 och kommer att polera sidan.

Daniel känner att material har slipats bort.
Stenarna har olika grovlek vilket gör att sickelns yta blir finare för varje slipning.

Nästa steg är att få överkanten alldeles rak, utan vågor. För att få den rak använder Daniel en enkelhuggen fil, med tänder som går åt bara ett håll, vilket ger den jämnaste ytan. Daniel spänner fast sickeln. 

– När jag filar den här kanten är det viktigt att det blir rakt, säger Daniel, men det är också viktigt att kanten blir i 90° vinkel. Dragfilning, mot mig eller från mig, är en metod som jag oftast tycker fungerar väldigt bra, men i det här fallet är den inte lämplig.  Förvisso är det ganska lätt att se till att jag håller filen i 90°, men dragfilning innebär att bara en väldigt liten del av filen är i kontakt med ytan, och om ytan är vågig så kommer den även vara vågig när jag kört färdigt.

En enkelhuggen fil monterad i en träbit
Filen är placerad i en träbit och fastspänd med två rampamuffar.

Innan du börjar fila bör du se till att filen är absolut ren, du vill inte ha kvar en massa skräp mellan tänderna som kan fördärva ytan på sickeln. Olja gärna in sickeln en aning innan slipning. För att säkerställa att vinkeln blir 90° använder Daniel en träbit som han fäster filen i. Träbiten har två stycken rampamuffar med mässingsskruvar, för att inte skada filen. Såg-spåret i träbiten är 90° i förhållande till ytan. Kraften som uppkommer vid arbetet ska riktas mot den fasta delen, dvs träet, vänd därför träbiten så att skruvarna riktas neråt. Lägg träbiten mot sickeln och dra filen framåt, så får du en helt rak kant i 90° vinkel.

Filen är placerad i en träbit och fastspänd med två rampamuffar.
Träbiten gör att sickelns yta filas i 90 grader.

För att kontrollera att filen tar som den ska, kan du torka av ytan och dra en spritpenna över den. När färgen torkat lite, se till att filen är ren och dra den över ytan. Försvinner markeringen helt vet du att ytan är rak, eftersom filen är fastspänd i 90°. För att få sickeln att fungera optimalt behöver du nu polera ytorna så alla repor försvinner. När du filat har dessutom en del metall tryckts ut över kanten, så ta träklossen och slipa några gånger på varje sida, på den finaste stenen. 

– Nu vill jag bearbeta den tunna ytan på överkanten, förklarar Daniel. Jag börjar precis som innan med den grövsta stenen, 1000-stenen, men om jag kör sickeln fram och tillbaka kommer jag att göra ett spår i stenen, så jag använder träklossen på stenen och sickeln upp mot den. Då får jag sickeln i 90° och kan föra den snett fram och tillbaka över stenen, då slipar jag inte hål på stenen. Sedan byter jag till 5000-stenen och gör likadant. Nu har vi en yta som är rak, den är 90° över båda hörnen och samtliga tre ytor är polerade.

Slipytan på sickeln slipas med vattensten.
Sickelns vassa yta slipas försiktigt utan att skada vattenstenen.

Daniel tar fram en träbit, en liten bit amerikansk lönn som kommer direkt från en planhyvel. Den har en ränna som uppkommit av ett hack i stålet och har kutterslag som går längs hela ytan. Den polerade sickeln har ännu ingen krok, men Daniel menar att den kommer fungera bra ändå. 

– Det viktigaste för att få sickeln att fungera bra, det är det som vi har gjort nu, alltså se till att kanterna är raka och polerade och att härden är i 90°. Det är enligt min uppfattning betydligt viktigare att få till det bra än exakt vilken metod man använder för att lägga kroken. 

Daniel säger att sickeln fungerar trots att den inte har en krok.
Sickeln fungerar trots att den ännu inte har en krok.

Med sickeln i båda händerna och tummarna på baksidan skapas en svag böjning. Prova dig fram till den vinkel du vill ha och skjut sickeln från dig. Det går även bra att dra sickeln mot sig, mer om det om en stund. Ytan på den amerikanska lönnen blir redan betydligt bättre än den var från början. I många fall räcker den här bearbetningen, men Daniel visar oss också hur man lägger en krok på sickeln, han berättar:

– Jag spänner sickeln så att den sitter fast. Sedan använder jag ett sickelstål, som egentligen bara  är en rund stång som är väldigt hård. Det är viktigt att den är helt repfri och polerad, det är den som ska trycka ut stålet över kanten för att skapa en krok. Jag använder lite olja på ytan när jag ska dra ut kroken. Vinkeln på kroken bör ligga på mellan 5-15°, det behövs ingen exakt siffra beroende på att när sickeln används justerar man händerna för att hitta ”the sweet spot”, där den skär som den ska. Med en låg vinkel vrider man på ett håll, med en högre vinkel vrider man på ett annat håll.

Daniel lägger en krok på sickeln med hjälp av ett stickelstål.
Daniel använder ett sickelstål för att välla ut metall åt sidorna, så att en krok bildas.

Med ett lätt tryck dras sickelstålet några gånger utåt, längs med kanten så att en krok bildas. Det går även bra att lägga sickeln ner och trycka ner kroken över en kant.

En sockel används på trä egentligen likadant som en fil. Med en fil har man bara en kontaktpunkt och det gör att man följer ytan, precis samma sak är det med en sickel, till skillnad mot en hyvel där en lång sula ligger mot. Det betyder att ytan inte blir rak, det betyder till och med att man i vissa sammanhang kan följa kutterslagen. Men sickelns fördel är att den går att köra på nästan alla håll utan urslag. Man kan köra på tvärsen och man kan, oftast i alla fall, även köra över kvistar.

Sickling med den färigslipade sickeln.
Eftersom sickeln har en krok på varje sida kan du dra den både från dig och mot dig.

– Jag kan köra den åt båda håll tvärsöver, men oftast när jag börjar på en sådan här yta så drar jag den istället mot mig, förklarar Daniel. Jag använder hela ytan och det är här det är viktigt att ha de här rundade hörnen för att inte gräva ner sig.

Sickeln kan också ta bort andra typer av repor, t.ex. efter en dubbelhuggen fil som gör en väldigt grov yta. Med sickeln blir ytan väldigt slät och fin. Tycker man det är nödvändigt avslutar man sitt arbete med att använda slippapper.

– Ett bra tips är att använda en bit tyg, en gammal T-shirt eller ett lakan, och helt enkelt gnugga över ytan, som då blir väldigt jämn och fin, avslutar Daniel.

För att få det riktigt lent kan man gnugga en tygbit på träet.
Man kan gnugga en tygbit på träet för att få det riktigt lent.