ByggahusTV, Verktyg

Att dölja en skruv med plugg - proppning

Daniel Norrstam som är möbelsnickare och moderator för Byggahus.se’s delforum Verktyg visar här hur du kan dölja skruvar med två olika typer av pluggar som han tillverkar själv. 

ByggahusTV åkte ut till Daniel Norrstams snickeriverkstad där han håller till för det mesta. Här visar han oss hur han sätter ihop två trästycken med skruvar som han sedan döljer med träplugg. Det är pluggar som han tillverkar själv.

De två typerna av plugg är väldigt lika, förutom på en avgörande punkt. 

  • Längsträpluggen har ådringen och träets fiber i samma riktning som pluggen. Den kallas även rundstav.
  • Ändträpluggen har träets ådring tvärs över pluggens längd.

Daniel har borrat ett hål där visar hur han tänker montera skruv och plugg.

borrat hål

Det har blivit dags för Daniel att tillverka pluggarna. Han ställer in pelarborrmaskinen och visar hur han borrar. 

pelarborrmaskinen

När han har borrat klart visar han två sätt att få loss pluggarna. Ändträpluggen kan han bryta loss plugge med en skruvmejsel. Längsträpluggen måste han såga loss.

 bryta loss

Träbitarna är ihopskruvade och nu kan Daniel montera pluggarna. Han använder lim för att hålla pluggen på plats. Han monterar längsträpluggen så att ådringen blir rätt. Den här pluggen ska smälta in och synas så lite som möjligt.

Sedan monterar han ändträpluggen, som är en plugg som man inte försöker dölja genom att få fiberriktningen rätt.

När limmet är torrt 4 timmar senare skär han av längsträpluggarna jäms med ytan. Daniel tar ner dem i etapper för att få ett snyggt resultat.

skara loss plugg

Ändträpluggen måste han såga loss först eftersom den är mycket starkare. Till det använder han en japansåg. Sågen lägger han inte direkt mot träet, utan lägger en bit papp emellan och undviker på så sätt repor. Sedan tar han stämjärnet igen för att få loss den sista uppskjutande delen av pluggen.

japansåg

Därefter slipar Daniel träytan så att den blir helt slät. Till sist olja.

Daniel visar det färdiga resultatet, där ändträpluggarna till höger är mörkare än träet och sticker ut, medan längsträpluggarna till vänster smälter in och syns minimalt.

pluggar

Sammanfattning

Längsträpluggar är bra om du vill dölja eller måla över, för de kommer att hålla sig släta och smälta in i ytan.

Ändträpluggarna kommer att tränga upp lite grand och synas allt mer med tiden.

Pluggarna är lätta att ta bort om du behöver montera isär trästyckena igen.