Renovera

Perioden för att mäta radon inledd

Mellan 1 oktober-30 april är det bäst säsong för den som behöver mäta radonhalten i sin bostad.

Radon finns i marken, vatten och i byggmaterial så som blå lättbetong.

Radon finns i marken, vatten och i byggmaterial så som blå lättbetong.

Har du inte undersökt vad du har för radonvärde i ditt hus är det säsong för den typen av mätning nu, mellan 1 oktober-30 april får du nämligen mest korrekt mätresultat. Eftersom mätningen bör utföras i minst 2 månader är det passande att börja planera för den redan nu trots att mätsäsongen precis börjat.

- Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa har man upptäckt cirka 40 000 och cirka 25 000 är åtgärdade, konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon är en radioaktiv gas som är skadlig att andas in. Du kan dock inte se eller lukta dig till den, endast mäta upp värdena.

Om det var mer än 10 år sedan du mätte sist, eller om du nyligen renoverat och därför kan ha fått sprickor i grunden, bör du överväga att genomföra en ny mätning. 

Visar det sig att du har en farlig mängd radon hemma, 200 Bq/m3 eller mer, kan du få bidrag för att åtgärda problemet. Bidraget söker du hos länsstyrelsen, och det motsvarar 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärderna, dock maximalt 15 000 kronor. Tänk på att du inte får ha påbörjat åtgärderna före du ansöker.