Juridik, Renovera

Länsstyrelsen: "Huset behöver inte alls målas traditionellt gult"

Det blir bakläxa för Mjölby kommun i ärendet om det solnedgångsmålade huset.

Länsstyrelsen: "Huset behöver inte alls målas traditionellt gult"

Länsstyrelsen har nu fattat beslut i fallet om det gula huset i Skänninge som målats som en solnedgång, och resultatet går inte i linje med Mjölby kommuns önskan. Istället upphäver länsstyrelsen kommunens beslut, och huset ser därmed ut att få behålla sin färg.

Länsstyrelsen hänvisar till plan- och bygglagen, och menar på att även om färgen avviker gör den inte det till den grad att kommunen kan kräva en ommålning.

Ur länsstyrelsens beslut: "I förevarande fall hade enbostadshuset såvitt känt, en ljusgul fasad, i akut behov av ommålning, innan kulörbytet. Genom omfärgningen har huset erhållit en mer intensiv gul nyans som blir gradvis mörkare mot taket. Övriga hus i området har uppförts i olika material och färg. Länsstyrelsen bedömer att det omfärgade huset, på grund av sin starka och tonade kulör, ger ett avvikande intryck mot den omgivande bebyggelsen i området. Det bedöms också i viss utsträckning påverka riksintresset negativt genom att husfärgen visuellt tar uppmärksamhet från det landskap med fornlämningsmiljöer i närområdet som utgör grunden för riksintresset. Den visuella påverkan bedöms dock inte vara sådan att den kan anses utgöra en påtaglig skada på riksintresset."

Huset får således behålla sin färgsättning - förutsatt att kommunen inte överklagar beslutet.

Vill du läsa mer? Här hittar du hela beslutet från länsstyrelsen.