Rekordlåga priser på elcertifikat

Priserna på elcertifikat är så låga att systemet nästan spelat ut sin roll enligt experter.

Elcertifikat används som stöd för att få fler att satsa på förnyelsebar energi.

Elcertifikat används som stöd för att få fler att satsa på förnyelsebar energi. Foto: Creative Common

Priserna på elcertifikat har rasat vilket är positivt för konsumenter som får betala lite mindre, men sämre för de elbolag som köpt de tidiga och dyrare certifikaten och räknat in dem i sina avkastningskalkyler.

Elcertifikaten har som syfte att stödja producenter av förnyelsebar energi, och kostnaden för dem landar på slutkunden. Men eftersom det är utbud och efterfrågan som styr priset på dem, och produktionen av förnyelsebar el slår i taket, kostar elcertifikaten nu bara runt 16 kronor. Tidigare har de varit uppe i över 300 kronor. Detta gör att producenter som var tidigt ute med förnyelsebar el får det svårare att gå runt. Framför allt mindre producenter, såsom exempelvis en bonde som investerat i ett vindkraftverk. Större producenter räknar sällan med avkastning på elcertifikat.

Peter Chudi, mäklare på Svensk kraftmäkling, tror att systemet med elcertifikat kommer att försvinna på grund av situationen som uppstått, kanske till och med tidigare än vad politikerna hade räknat med.

- Marknaden avvecklar systemet på egen hand genom att avveckla priset. Nu får vi se när politikerna avvecklar själva ramverket, så att vi inte behöver hålla på med det här stödsystemet. Just nu löper det till 2045, men med de här låga priserna blir det onödigt att ha ett helt system där elleverantörer, producenter och myndigheter måste tillsätta resurser för att handla med en produkt som egentligen inte behövs, säger Peter Chudi, till Sveriges Radio.