Oförändrad styrränta men snart väntas en sänkning

Riksbanken meddelar att styrräntan förblir oförändrad på 4 procent, men signalerar att en sänkning är på väg förutsatt att inflationen fortsatt är stabil.

Riksbanken meddelade idag att styrräntan förblir oförändrad på 4 procent, men med förhoppningar om att sänka den tidig sommar, vilket väntas ha en direkt inverkan på svenska bolånetagares ekonomi. Beslutet grundas på att inflationen är på väg att stabilisera sig vid målet på 2 procent, trots att det fortfarande finns ett något förhöjt inflationstryck.

Enligt Riksbanken har de senaste årens räntehöjningar, tillsammans med avtagande utbudsstörningar, bidragit till ett lägre inflationstryck. Nu har man en försiktig optimism om framtiden.

Riksbanken har dock betonat att den framtida räntepolitiken kommer att behöva anpassas med stor försiktighet, med hänsyn till risken för nya utbudsstörningar eller ökat inflationstryck till följd av den geopolitiska oron eller en försvagad krona. Den gradvisa sänkningen av styrräntan kommer att vara beroende av kontinuerliga positiva signaler om att inflationen stabiliseras nära målet.

Sänkningar av styrräntan leder på sikt till lägre bolåneräntor, vilket i sin tur sänker hushållens månadskostnader. Detta väntas även ha en positiv effekt på bostadsmarknaden, genom ökad köpkraft och stärkt efterfrågan.