Köpte hus av kommunen som inte fick användas som bostad

Mardrömssituation för familj som köpte hus från kommunen, huset får inte användas som bostad och bygglovet kanske inte går igenom.

Sex månader efter att familjen flyttat in i huset, som de köpt av kommunen, är det fortfarande inte klassat som en bostad. Det framgick inte vid köpet att den före detta förskolan saknade bygglov för att få användas som bostad, något kommunen tagit på sig ekonomiskt ansvar för. Men det har gått flera månader och det som enligt kommunen bara skulle vara en formalitet är fortfarande inte på plats.

Enligt byggnadsnämnden handlar det om att de handlingar som skickats in inte varit kompletta. Vidare har det uppstått problem med att ett av badrummen inte är tillgänglighetsanpassat.

- Nu har vi fått reda på att handläggarna kommer att föreslå att byggnadsnämnden avslår vår ansökan om bygglov, säger husköparen Johanna till vf.se.

Familjen menar på att om de hade känt till detta kravet hade de anpassat ansökan efter det. Och att handlingarna inte varit kompletta är inget de fått skriftligt besked om, så de anser att kommunens byggnadsnämnd brister på flera plan.

I slutet av mars är det dags för byggnadsnämndens nästa sammanträde och då väntas man få besked. Får familjen inte bygglovet godkänt kommer kommunen erbjuda dem att häva köpet. Familjen uppger dock att de inte har någon annanstans att bo. Deras gamla bostad är såld.