Byggahus.se
Vi har bolån hos SEB. 2 300 000. Huset värderat till det dubbla. Just nu fick vi beviljat amorteringsfritt. För inte så länge sen ville vi flytta lån till annan bank för att sänka räntan som ligger nu på 4,72%. Vi begärde amorteringsunderlag som Skandia ville ha. På den står det att vi har ammorteringskrav på 4300 kr i månaden . Just då amorterade vi 4000 per månad som sen sänktes till 2000 månad efter. Sen gjorde vi exraamorterig för att komma under 50% belåningsgrad. Därför är vi idag amorterigsfria. Ju Skandia begärde korrekt skriven amorteringsunderlag. Så vi pratar med SEB och då skickar de exakt samma papper. Till saken hör att 2018 lånade vi ”på huset” 100000 för att bygga uterum hos SEB. Det lånet blev återbetalld 2020. Men enligt Seb hade vi då amorteringskrav på 4300 kr i månaden. Så nu har vi moment 22. Skandia tycker att am underlaget är ej korrekt. SEB tycker att det är rätt. Med det amorteringskrav på 4300 kan vi inte flytta lånet överhuvudtaget. Nu har vi tröttnat på allt tjafs och ringande. Står kvar hos Seb och känner oss överkörda. Tycker inte om att vi var tvungna att sluta amortera. Båda är vi pensionärer. Vad tycker ni om det hela?
 
Ju det amorteringskrav på 4300 gör att andra banker vill inte ha oss. Fast vi inte amorterar just nu.
Men den nya banken gör väl sin egen bedömning av amorteringskravet.
Att det står 4 300 kr på ett papper från SEB torde väl inte har någon större betydelse. Eller missuppfattar jag alltsammans?
 
Men den nya banken gör väl sin egen bedömning av amorteringskravet.
Att det står 4 300 kr på ett papper från SEB torde väl inte har någon större betydelse. Eller missuppfattar jag alltsammans?
Det är helt sjukt!

Underlaget är en följd av amorteringskraven och är ett måste för den kund som vill flytta sitt bolån. Kunden får det av sin befintliga bank och syftet är att den nya banken ska veta vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet. På så sätt ska en bolånekund inte kunna minska sina amorteringar genom att byta bank.

SBAB:s vd Klas Danielsson har under flera år kritiserat systemet. Han vittnar om att bankkunder som tänkt flytta sitt bolån till SBAB blir kvar hos sin gamla bank.

– Amorteringsunderlaget har blivit ett medel för våra konkurrenter att hålla kvar sina kunder. Det skapar sämre konkurrens, vilket i slutändan alltid drabbar kunderna, säger Klas Danielsson.

Att bankerna använder amorteringsunderlaget för att bearbeta kunder bekräftas av storbankerna.

När SvD:s reportrar testar genom att själva begära ut amorteringsunderlag agerar bankerna just på detta sätt. Bara en begäran om ett underlag resulterar i ett erbjudande om kraftigt sänkt boränta, en bra bit under den redovisade snitträntan. Dessutom till lägre nivåer än vad som erbjudits vid tidigare ränteförhandlingar med banken.

https://www.svd.se/a/OQEmK3/okanda-vagen-till-lagre-boranta
 
Jag tolkar det som att andra banker inte får erbjuda lägre amortering än siffran som underlaget visar.
Just så blev det. När vi sökte amorterings underlag sänkte de ränta till 3,97 % från 4,25% men efter 2 månader ökade de det från 3,97 till 4,72 som vi har nu. Detta hände nu denna sommar.
 
Jag tolkar det som att andra banker inte får erbjuda lägre amortering än siffran som underlaget visar.
I praktiken, om banken räknat rätt, så blir det ju så. Eftersom reglerna är lika för alla banker.

Men underlaget innehåller väl utöver slutsumman även de ingående faktorerna som behövs för att räkna ut summan? Dvs. amorteringsgrundande värdering, datum för denna, lånets storlek och hur stor del av lånet som tecknats under respektive regelverk. Så man är ju lite nyfiken på vad som är fel.

Sen skulle jag konkret vända mig till SEB:s klagomålsansvarige och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
https://www.konsumenternas.se/
 
Men den nya banken gör väl sin egen bedömning av amorteringskravet.
Att det står 4 300 kr på ett papper från SEB torde väl inte har någon större betydelse. Eller missuppfattar jag alltsammans?
Det nya banken litar blind vad det står på amorteringsunderlaget. Kvitta att vi sa att vi amorterar mindre och att 4300 gällde år 2018. Vi visade alla aktuella lånevillkor . Och att vi närmar oss 50% belåningsgraden. Värdering på huset var gjord av mäklare som seb föreslog. Kostade 2000kr.Var enda möjlighet att sänka månadskostnad var då att komma under 50%.så nu amorterar vi inget men har högre ränta än vi kunnat få i en annan bank.Hur kan amorterinskrav från år 2018 gälla år 2023. Det är det vi inte förstår.
 
I praktiken, om banken räknat rätt, så blir det ju så. Eftersom reglerna är lika för alla banker.

Men underlaget innehåller väl utöver slutsumman även de ingående faktorerna som behövs för att räkna ut summan? Dvs. amorteringsgrundande värdering, datum för denna, lånets storlek och hur stor del av lånet som tecknats under respektive regelverk. Så man är ju lite nyfiken på vad som är fel.

Sen skulle jag konkret vända mig till SEB:s klagomålsansvarige och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
https://www.konsumenternas.se/
Men SEB vinner ju på att råka skicka iväg ett äldre amorteringsunderlag, så den konkurrerande banken blir tvungen att ange just den amorteringen i sina erbjudande, eftersom banker enligt den länkade regeln ovan inte får konkurrera med lägre amortering.

Samtidigt kan ju SEB fortsätta att i praktiken erbjuda 0 amortering till kunden och lägre total månadskostnad trots högre procentuell ränta.

Men jag är mycket dåligt bevandrad i dessa regler så jag kan ju missförstått något.
 
eftersom banker enligt den länkade regeln ovan inte får konkurrera med lägre amortering.
Min uppfattning är tvärtom att tanken med amorteringsunderlaget är att amorteringsreglerna inte skall hindra låntagaren från att byta bank, genom att låntagaren får "ta med sig" tidpunkten för senaste (om)värdering och under vilket regelverk de olika delarna av lånet faller.

Dvs. det är till för att främja konkurrensen, inte hindra den.

Hypotetiskt - om du t.ex. tog lånet innan 1 juni 2016 omfattas du inte alls av några amorteringsregler, och tanken är alltså att du inte heller skall få något amorteringskrav på dig om du flyttar lånet till en annan bank.

Att bankerna sedan missbrukar systemet är en annan sak. Men där borde ju mottagande bank ha ett intresse av att hjälpa till med att reda ut eventuella felaktigheter. Annars får de ju inte affären...
 
Det är helt sjukt!

Underlaget är en följd av amorteringskraven och är ett måste för den kund som vill flytta sitt bolån. Kunden får det av sin befintliga bank och syftet är att den nya banken ska veta vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet. På så sätt ska en bolånekund inte kunna minska sina amorteringar genom att byta bank.

SBAB:s vd Klas Danielsson har under flera år kritiserat systemet. Han vittnar om att bankkunder som tänkt flytta sitt bolån till SBAB blir kvar hos sin gamla bank.

– Amorteringsunderlaget har blivit ett medel för våra konkurrenter att hålla kvar sina kunder. Det skapar sämre konkurrens, vilket i slutändan alltid drabbar kunderna, säger Klas Danielsson.

Att bankerna använder amorteringsunderlaget för att bearbeta kunder bekräftas av storbankerna.

När SvD:s reportrar testar genom att själva begära ut amorteringsunderlag agerar bankerna just på detta sätt. Bara en begäran om ett underlag resulterar i ett erbjudande om kraftigt sänkt boränta, en bra bit under den redovisade snitträntan. Dessutom till lägre nivåer än vad som erbjudits vid tidigare ränteförhandlingar med banken.

https://www.svd.se/a/OQEmK3/okanda-vagen-till-lagre-boranta
Här är mer fakta. Vi köpte huset år 2008. Några krav på amorttering fanns inte då.Vi valde själv att amortera 4000 i månaden. Men år 2018 tog vi lån på 100000 och då hamnade plötsligt hela bolånet under amorteringskrav enligt den lag som kom 2016. Fast de 100000 haft en egen lånenummer och är återbetalda helt och hållet så stå kravet kvar. Vi ska begära ny amorteringsunderlag och se vad som händer.
 
Här är mer fakta. Vi köpte huset år 2008. Några krav på amorttering fanns inte då.Vi valde själv att amortera 4000 i månaden. Men år 2018 tog vi lån på 100000 och då hamnade plötsligt hela bolånet under amorteringskrav enligt den lag som kom 2016. Fast de 100000 haft en egen lånenummer och är återbetalda helt och hållet så stå kravet kvar. Vi ska begära ny amorteringsunderlag och se vad som händer.
När ni tog det nya lånet på 100k borde de erbjudit er att lägga upp det med alternativregeln. Då hade bara detta lånet omfattats av ett amorteringskrav på 10% årligen dvs 10 000kr/år eller 833kr/mån. Det hade gett er störst handelsfrihet.

Amoteringsunderlaget visar ju inte från er nuvarande situation utan från när det utfärdades 2018.
Man kan även vart femte år göra om amoteringsunderlaget med nya ingående värden. Så tog ni det 2018 bör det gått/snart gått 5 år.

Sedan är det stora ingående parametern bostadens värde och inte hur mycket ni amorterar. Så är bolånen under 50% av värderingen från 2018, 4,6milj? så ska ni inte behöva amortera hos den nya banken heller.
 
Redigerat: