Byggahus.se
Claes Sörmland
R Räknenisse skrev:
Vi vet inte ens om vägen på 1:17 är en samfällighet eller inte.
1:17 är en fastighet och ingen marksamfällighet enligt min slagning i fastighetsregistret. Den har en privat ägare som jag antar är dödsboet med tanke på namnet på ägaren.

Om det ligger en GA med vägändamål på den eller inte kan man ju inte veta utan att läsa anläggningsbeslutet för GA:2.
 
 • Gilla
Gunnar Seidel
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
1:17 är en fastighet och ingen marksamfällighet enligt min slagning i fastighetsregistret. Den har en privat ägare som jag antar är dödsboet med tanke på namnet på ägaren.

Om det ligger en GA med vägändamål på den eller inte kan man ju inte veta utan att läsa anläggningsbeslutet för GA:2.
Jag tackar så mycket för era resonemang och ert intresse i saken! Det är verkligen spännande och ger stoff till eftertanke!

För att svara kort på några av frågorna som dyker upp:
Jag har inte akten för GA:2 (anläggningsbeslutet) men beställer den i dag hos Lantmäteriet (jag bor i Danmark så jag kan inte komma in med e-tjänst).
Det är en av bröderna som äger 1:17 (ägare till 1:39) och inte dödsboet (1:5).
Hans motiv till att få servitut över 1.5 är, ”det är den enda infarten till södra huset (just nu”) och ”vägen har alltid funnits där”.

Min syster kommer att ta upp frågan om vad ett eventuellt servitut betyder med en mäklare i denna vecka - vad det kunde betyda för en kommande köpares intresse, och vad det kan betyda för fastighetsvärdet av 1:5.

Hela arvsdiskussionen är inflammerad och en diskussion om vägen kommer inte att gynna dialogen, men min inställning är, att sakerna ska upp till ytan och vändas, och vad gäller diskussionen om servitut eller inte i vår syskongrupp, har era resonemang och meningsutbyten varit en ovärderlig hjälp för mig!
 
 • Gilla
Räknenisse och 2 till
 • Laddar…
Lycka till och återkom gärna med hur det går/gick.
 
 • Gilla
Ninaballerina och 1 till
 • Laddar…
G Gunnar Seidel skrev:
Jag tackar så mycket för era resonemang och ert intresse i saken! Det är verkligen spännande och ger stoff till eftertanke!

För att svara kort på några av frågorna som dyker upp:
Jag har inte akten för GA:2 (anläggningsbeslutet) men beställer den i dag hos Lantmäteriet (jag bor i Danmark så jag kan inte komma in med e-tjänst).
Det är en av bröderna som äger 1:17 (ägare till 1:39) och inte dödsboet (1:5).
Hans motiv till att få servitut över 1.5 är, ”det är den enda infarten till södra huset (just nu”) och ”vägen har alltid funnits där”.

Min syster kommer att ta upp frågan om vad ett eventuellt servitut betyder med en mäklare i denna vecka - vad det kunde betyda för en kommande köpares intresse, och vad det kan betyda för fastighetsvärdet av 1:5.

Hela arvsdiskussionen är inflammerad och en diskussion om vägen kommer inte att gynna dialogen, men min inställning är, att sakerna ska upp till ytan och vändas, och vad gäller diskussionen om servitut eller inte i vår syskongrupp, har era resonemang och meningsutbyten varit en ovärderlig hjälp för mig!
Jag förstår att du tycker allt ska till ytan och varje krona ska kramas ur... Men alla har inte samma inställning och intresse för konflikter. Jag är säker att på andra sidan finns människor som inte kanske förstår och inte har intresse som våra 1% advokaterna på detta forum.

Du kanske har rätt och får rätt och tjänar någon krona. Men jag blir mörkrädd för ditt intresse att förvärra en redan vad det verkar en inflammerad arvstvist.

/ATW
 
 • Gilla
Boan och 2 till
 • Laddar…
G Gunnar Seidel skrev:
Hejsan!

Jag har en fråga om vägservitut som är lite komplicerad, men jag vill gör ett försök på att förklara den.

Vi är ett dödsbo på sex syskon som vill sälja fastigheten 1:5 och vi står i en arvstvist.

Över tomten på 1:5 går en gammal väg (ca 100 år gammal) som förutom 1:5, används av 1:126 och 1:39. 1:126 har delvis rätt till vägen (officialservitut). Vid avstyckningen av 1:39 år 2000 blev det inte utfärdat något servitut för denna fastighet och 1:39 har ingen laglig rätt på användandet av vägen just nu.

Ett av syskonen i dödsboet äger 1:39 och han vill att vi ska skriva ett avtalsservitut så att 1:39 fortsatt kan använda vägen. Samma syskon äger också vägen 1:17 och han är ägare av vägen till det norra huset på 1:39.

För att få bäst möjliga pris för 1:5, skulle det vara en fördel, att 1:39 inte fick användanderätt av vägen men att det anläggs en ny väg från 1:17 eller från hans egen väg på den norra delen av tomten 1:39. Detta är dock ägaren till 1:39 inte enig i, utan vill ha servitut på den gamla vägen.

Är det någon i forumet som känner till en liknande sak?

Det jag undrar är nämligen: om denna ägare skulle beställa en lantmäteriförrättning för att söka officialservitut på vägen genom 1:5 - skulle Lantmäteriet ge honom detta, hänvisande till att det är en gammal tillfartsväg, eller skulle Lantmäteriet kunna yrka på, att ägaren skulle bygga en tillfartsväg till det sydliga huset på 1:39, antingen från den nordliga tillfartsvägen eller från 1:17?

Jag har försökt att hitta ett exempel på något liknande på internet, men har inte lyckats göra det.

Jag skulle vara mycket tacksam för att få hjälp i denna sak!

VH

Gunnar
Hej!

Om jag skulle vilja köpa 1:5 så skulle jag absolut inte gå med på att ha en infart till 1:39! Tycker det är snålt av 1:39 med den stora tomten att inte kunna använda vägen som redan går in på den stora tomten.
 
 • Gilla
maxmsm och 7 till
 • Laddar…
J
F Fias matte skrev:
Hej!

Om jag skulle vilja köpa 1:5 så skulle jag absolut inte gå med på att ha en infart till 1:39! Tycker det är snålt av 1:39 med den stora tomten att inte kunna använda vägen som redan går in på den stora tomten.
Jag är beredd att hålla med. Hade jag inte behövt, pga servitut eller liknande, hade jag som ev ny ägare inte alls velat ha det.

Utan att känna till omgivningen upplever jag läget som sådant att det kan gynnas rätt starkt av att inte ha en en infart till grannen utanför fönstret. Man skulle kunna tänka sig att den lilla vägsnutt som går vidare till grannen kanske kan nyttjas på annat sätt. Förrådsyta, biluppställning, garage, uppställning av fotbollsmål för barn, eller vad som helst egentligen. För att inte tala om integriteten som någonstans försvinner. Även om husen står nära varann finns det möjligheter för att begränsa även insyn osv.
Alla möjligheter raderas ju dock om det går en väg där.

Väl medveten om att ovan blir ett tyckande och inte faller inom de juridiska frågorna. Men ganska intressant faktiskt. Behöver man inte ha en väg där, givet juridikens OK, förstår jag absolut att det kan vara till fördel att den ”försvinner” vid en försäljning.
 
 • Gilla
Fartland och 1 till
 • Laddar…
J jaronsso skrev:
...
Alla möjligheter raderas ju dock om det går en väg där.
Brodern tillika ägaren till 1:39 kan ju själv ha för avsikt att lägga bud på fastigheten när den säljs av dödsboet till högstbjudande. Han gynnas då om servitutet nu skrivs som minskar andra budgivares intresse och fastighetens värde. Spekulation förstås men en aspekt att tänka på för övriga dödsbodelägare om de är oense från början.
 
 • Gilla
vcx och 3 till
 • Laddar…
TRJBerg
Lite OT, men väldigt märkliga fastighetsgränser. LM verkar ha hållit sig borta en längre tid.
 
 • Gilla
Gunnar Seidel
 • Laddar…
D
En sak som inte tagits upp i tråden är ju att huset i fråga har ju adress på Alviksvägen och att då ha sin infart från Fabriksvägen kommer ju röra till det men konstigare saker har ju hänt men det faktum att huset haft sin infart från Alviksvägen i nuvarande sträckning sedan minst 50-talet så det känns ju lite märkligt att det blir ett problem 70 år senare och det känns ju mer som man missat detta vid avstyckningen för 20 år sedan?
Eller att den delen av vägen i 1:5 upp till 1:39 faktiskt ingår i gemensamhetsanläggningen 1:17 precis som Nötegårdsgubben gissar. Eller slutligen så kan det ju faktiskt vara så att den som gjorde fastighetsregleringen missade 1:5 i servitutet då det verkar varit rätt rörigt med gränserna och namnen på fastigheterna som byter namn kors och tvärs.
 
 • Gilla
Gunnar Seidel och 1 till
 • Laddar…
D demand skrev:
En sak som inte tagits upp i tråden är ju att huset i fråga har ju adress på Alviksvägen och att då ha sin infart från Fabriksvägen kommer ju röra till det men konstigare saker har ju hänt men det faktum att huset haft sin infart från Alviksvägen i nuvarande sträckning sedan minst 50-talet så det känns ju lite märkligt att det blir ett problem 70 år senare och det känns ju mer som man missat detta vid avstyckningen för 20 år sedan?
Eller att den delen av vägen i 1:5 upp till 1:39 faktiskt ingår i gemensamhetsanläggningen 1:17 precis som Nötegårdsgubben gissar. Eller slutligen så kan det ju faktiskt vara så att den som gjorde fastighetsregleringen missade 1:5 i servitutet då det verkar varit rätt rörigt med gränserna och namnen på fastigheterna som byter namn kors och tvärs.
Kan en fastighet som 1:17 som är privatägd, vara en gemensamhetsanläggning? Då 1:126 blev avstyckad från 1:5 i 2017, utfärdade Lantmäteriet officialservitut till förmån för 1:126 på 1:17 och på en del av 1:5 (se den tidigare bild på fastigheterna). Jag har inte fått akten om GA:2 än, men återkommer.
 
Claes Sörmland
G Gunnar Seidel skrev:
Kan en fastighet som 1:17 som är privatägd, vara en gemensamhetsanläggning? Då 1:126 blev avstyckad från 1:5 i 2017, utfärdade Lantmäteriet officialservitut till förmån för 1:126 på 1:17 och på en del av 1:5 (se den tidigare bild på fastigheterna). Jag har inte fått akten om GA:2 än, men återkommer.
Ja en gemensamhetsanläggning kan och ligger nästan alltid på privatägs mark. Så det skulle inte vara konstigt.

Om gemensamhetsanläggningen omfattar vägen på 1:17 så vinterväghålls den ju av samfällighetsföreningen ("vägföreningen").
 
 • Gilla
Gunnar Seidel
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Ja en gemensamhetsanläggning kan och ligger nästan alltid på privatägs mark. Så det skulle inte vara konstigt.

Om gemensamhetsanläggningen omfattar vägen på 1:17 så vinterväghålls den ju av samfällighetsföreningen ("vägföreningen").
Tack! Jag glömde att skriva, att i akten för avstyckningen för 1:126, är det inte nämnt något om en GA, bara att ett servitut till förmån för 1:126 belastar 1:5 och 1:17. En del av en detaljplan med fastighetsgränser, byggnader och måttenheter, märkt med "VANNESTA".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Claes Sörmland
Då kan man ju gissa att vägen inte ingår i GAn. Fanns en GA 2017 så behövdes ju inget servitut
 
 • Gilla
Räknenisse och 1 till
 • Laddar…
engs
G Gunnar Seidel skrev:
För att få bäst möjliga pris för 1:5, skulle det vara en fördel, att 1:39 inte fick användanderätt av vägen men att det anläggs en ny väg från 1:17 eller från hans egen väg på den norra delen av tomten 1:39. Detta är dock ägaren till 1:39 inte enig i, utan vill ha servitut på den gamla vägen.
Kan det inte tvärtom vara en fördel att fler är med och delar på underhållskostnaden för vägen? Dvs totalkalkylen för ägaren, nuvarande och framtida, blir lägre.
 
TRJBerg
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Ja en gemensamhetsanläggning kan och ligger nästan alltid på privatägs mark. Så det skulle inte vara konstigt.

Om gemensamhetsanläggningen omfattar vägen på 1:17 så vinterväghålls den ju av samfällighetsföreningen ("vägföreningen").
Kan en GA äga fastighet(er)?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.