Ekonomi

Utredning föreslår sänkt tak för rot och rut

Slopad kommunal fastighetsskatt och sänkt tak för rut och rot skulle jämna ut skatteskillnaderna för hyresrättsboende och hus- och bostadsrättsägare, enligt en utredning.

En statlig utredning har sett över rot- och rut-avdragen, i kombination med hur förhållandet mellan boende i hyresrätt och bostadsrätts- och husägare ser ut. Slutsatsen de kommit fram till är att personer som bor i hyresrätt har det sämre när det kommer till skatteregler. Lösningen uppges vara en sänkning av taket för rut och rot och en slopad kommunal fastighetsskatt.

Slopad kommunal fastighetsskatt skulle, enligt utredningen, jämna ut skillnaderna samtidigt som det skulle ge ett ökat engagemang för att bygga fler hyresrätter. Satsningen föreslås finansieras genom att regeringen sänker taket för rut och rot till 34 000 kronor, istället för nuvarande 50 000 kronor.

Bransch- och arbetsgivarorganisation Målaremästarna är negativt inställda till förslaget.

- Att få igång byggandet av hyresrätter är naturligtvis något positivt men att minska rot-avdraget är inte lösningen. Om reglerna för rot försämras riskerar vi att ett stort antal privatkunder faller tillbaka i gamla mönster och börjar köpa svarta tjänster igen. Det kan bland mycket annat innebära att skatteintäkterna från seriösa arbeten kraftigt minskar, säger Målaremästarnas vd Björn Hellman.

Utredningen undersökte även möjligheten att införa rut och rot för boende i hyresrätter men uppger att detta inte var genomförbart eftersom det då finns risk för att hyresvärdarna minskar sitt underhållsansvar.

"Inom de ramar som regeringen har satt upp för utredningen har man inte kunnat hitta en lösning där underhållsansvaret förblir oförändrat samtidigt som hyresgästen har rätt till skattereduktion."