Ekonomi

Uppdrag Granskning granskar rot-fusk igen

Det är fortfarande många som fuskar med rot enligt Uppdrag Gransknings uppföljning.

Enligt Uppdrag granskning fuskar 8 av tio företagare med ROT-avdraget.

Enligt Uppdrag granskning fuskar 8 av tio företagare med ROT-avdraget. Foto: svt.se

Igår kväll följde SVT:s Uppdrag Granskning upp sitt program om rot-fusk. I våras kunde de visa hur hantverkare trissar upp arbetskostnaden och drar av från materialkostnaden för att få en lägre summa på slutnotan när rot är avdraget, och nu var det dags att se vilka av hantverkarna som fortfarande fuskade. I våras var 27 av 50 hantverkare redo att fuska, när de nu ringde upp 10 av de 27 fuskarna var det endast 2 stycken som slutat fuska. 

Undersökningen som Uppdrag Granskning genomfört kan tyckas en aning liten för att få ordentlig genomslagskraft och relevans. Byggahus.se:s egna undersökning, där 1 000 personer tillfrågades om rot-fusk, visar att endast 2 procent uppmanat sin hantverkare att fuska. Men att det förekommer fusk är det inget snack om. 

Efter vårens program valde vi att tala med Skatteverket för att försöka utröna exakt hur mycket fusk det är tal om. Skatteverkets Pia Blank Thörnroos förklarade att det förekommer i ungefär lika stor utsträckning som andra skattefusk.

– Det är en sak att de säger över telefon att de kan tänka sig att fuska, men sedan vet man inte hur många som faktiskt gör det. Vi har inga uppgifter på hur stor utbredningen är när det gäller den här typen av fusk, men däremot vet vi är att det inte är vanligare här än någon annanstans, säger hon.

Det som är klurigt när det kommer till rot-fusk är möjligheten att sätta dit de som fuskar. Problemet är att det inte finns någon lagtext som definierar arbetskostnad och dess övre gräns. Enligt Uppdrag Gransknings undersökning är ett par förändringar på gång, men exakt vad de innehåller är i dagsläget oklart.

- Det kommer att innehålla förslag om ökade möjligheter att ta in uppgifter och ökade möjligheter för Skatteverket att kontrollera en del andra saker, men detaljerna kan jag inte gå in på, säger statssekreterare Stefan Lundholm. 

Läs mer

Så fuskar hantverkarna med rot-avdraget