Ekonomi

Få fuskar med ROT-avdraget

En färsk undersökning visar att fusket med ROT-avdraget är kraftigt överdrivet.

I våras var det stora nyhetsuppslag i media om fusk med ROT-avdraget. Men nu visar färska siffror att fusket kan vara betydligt mindre utbrett än vi tidigare trott. Endast 2 procent av de tillfrågade uppger att de uppmanat snickaren att fuska med ROT-avdraget genom att skriva material som timmar, enligt en undersökning som undersökningsföretaget Norm genomfört för Byggahus.se. Således svarar hela 98 procent av de 2 464 tillfrågade att de inte fuskat.

- De flesta vill göra rätt för sig och vi ser att det inte förekommer mer fusk inom ROT än inom andra områden, säger Cajsa Toresten som är verksamhetsutvecklare för ROT- och RUT-arbete hos Skatteverket.

Fusket med ROT-avdraget handlar om att omvandla materialkostnad till arbetskostnad, och sedan plocka ut ROT-avdrag på en större summa än vad som stämmer med den faktiska arbetskostnaden - ett fusk som kan vara svårt för Skatteverket att komma åt. I dagsläget finns ingen lagstiftad definition på vad arbetskostnad är. Så här sade skattejurist Pia Blank Thörnroos hos Skatteverket när vi talade med henne om detta i våras:

– Vi kan idag bara påpeka att arbetskostnaden är betydligt högre än genomsnittet. Men företaget kan hävda att kunden gick med på detta. Och det är ju konstigt, för det finns väl ingen som tidigare velat betala en hög timkostnad? Men ord står mot ord och det är svårt att bevisa.

Undersökningen visar samtidigt att hela 26 procent någon gång betalat hantverkare eller städare svart. Än vanligare är det bland besökarna på Byggahus.se, där svarar hela 37 procent samma sak.

Undersökningen baseras på ett riksrepresentativt urval av svenska villaägare som intervjuades 8-11 minuter under  perioden 5 juli – 5 augusti 2013 av undersökningsföretaget Norm.