Ekonomi

Tillväxttakten på bolån oförändrad

Svenska hushåll fortsätter låna mycket pengar men tillväxttakten har bromsat in.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt i %.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt i %. Grafik: SCB.

Trots amorteringskrav och bolånetak fortsätter svenskarna att låna, framför allt till bostäder. Den årliga tillväxttakten för utlåningen är dock oförändrad för tredje månaden i rad, vilket är positivt. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att den i februari uppgick till 7,2 procent. Tillväxttakten för enbart bostadslån ligger något högre - 7,6 procent. 

- Hushållens bostadslån uppgick till 2 928 miljarder i februari. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 207 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år, skriver myndigheten.

Att just bolånens tillväxttakt ligger högre än utlåningen generellt beror sannolikt till störst del på att bostadspriserna ökat. Konsumtionslånens tillväxttakt ligger exempelvis på betydligt lägre 5,9 procent, och tillväxttakten har dessutom minskat från 6,6 procent sedan januari.

Statistiska Centralbyrån rapporterar även att den genomsnittliga bolåneräntan för nya avtal landade på 1,58 procent i februari, likaså gjorde den rörliga bolåneräntan. Bägge är därmed oförändrade jämfört med föregående månad.