Ekonomi

Utlåningstakten minskade i april

Sveriges totala bolånesumma ökar men tillväxttakten för utlåningen bromsar fortsatt in.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %. Grafik: SCB.

I samband med de klättrande huspriserna måste också hushållen låna mer för att finansiera husköpet, men trots det minskar tillväxttakten för utlåning. Den ligger fortfarande på en ganska hög nivå, 7,4 procent, men långt under det snitt som var för tio år sedan - och sedan ett par månader tillbaka skönjs också en trend där tillväxten minskar allt mer.

Minskad tillväxttakt till trots handlar det dock fortfarande om en ökning av utlåningen.

- Hushållens bostadslån uppgick till 2 959 miljarder i april. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 201 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år, skriver Statistiska Centralbyrån.

Statistiken från myndigheten visar även att den genomsnittliga bolåneräntan ökade från 1,59 procent till 1,6 procent i april. Dock stod räntan för rörliga bolån kvar på samma nivå som tidigare.